Każde podłączane urządzenie do komputera żeby działać prawidłowo musi mieć zainstalowane sterowniki. W większości przypadków instalacja ta odbywa się automatycznie po podpięciu do komputera i jest wykonywana w tle. Jednakże nie jest tak zawsze. Zdarza się że sterownik nie posiada podpisu cyfrowego, który domyślnie jest wymagany przez system, dotyczy to np. systemu Windows 10. Poniżej zostanie przedstawiona instalacja sterowników na przykładzie programatora EZP2017.

 

 

 

Ręczna instalacja sterowników. Bez wyłączenia podpisu cyfrowego sterowników.

Programator komunikuje się z komputerem przez port USB. Po podłączeniu do komputera widzimy w menadżerze urządzeń że system wykrywa go jako Nieznane urządzenie. 

  1. Spróbujemy zainstalować sterowniki ręcznie, bez wyłączania podpisu cyfrowego. Na początku prawym przyciskiem myszy klikamy na Nieznane urządzenie. Z listy wybieramy Aktualizacja sterowników.

2. W kolejnym oknie wybieramy: Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników.

 

3.  W kolejnym oknie wybieramy Przeglądaj (1) następnie w miejscu gdzie znajdują się nasze sterowniki wybieramy ścieżkę dostępu (2) i zatwierdzamy Ok (3). Jeżeli wybraliśmy folder a nie konkretny plik wybieramy Uwzględnij podfoldery (4). teraz wystarczy tylko że naciśniemy dalej (5) i instalacja rusza.

 

4. Jeżeli komputer prawidłowo zainstalować sterowniki urządzenie będzie widoczne w menadżerze urządzań natomiast w przypadku gdy instalator napotka błąd dotyczy to także niewyłączonego podpisu cyfrowego sterowników to zostaniemy poinformowaniu o problemie podczas instalacji.

Jak widać instalacja nieprzebiegła prawidłowo. W tym momencie kończy się to zazwyczaj poszukiwaniem innych sterowników lub prośba o pomoc u sprzedawcy. Winnym całego zamieszania jest podpis cyfrowy sterowników w przypadku, gdy sterownik takiego podpisu nie ma. Trzeba go wyłączyć. Jak to zrobić?

 

Wyłączenie podpisu cyfrowego sterowników i instalacja sterowników

  1. Zaczynamy od ponownego uruchomienia komputera, żeby przejść do panelu, gdzie wyłączymy wspominany podpis. Uwaga! Przed uruchomieniem ponownie komputera naciskamy lewy przycisk SHIFT a następnie Uruchom ponownie komputer. 

 

2. Komputer wyłączy się i uruchomi ponownie po czym pokaże nam się okno w którym wybieramy : Rozwiąż problemy.

 

3. Następnie: Opcje zaawansowane, Ustawienia uruchamiania i naciskamy Uruchom ponownie.

 

4. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera może to chwilę potrwać po czym pokaże nam się kolejne okno w którym wybieramy: 7. Wyłącz wymuszenie podpisu cyfrowego. Wyboru dokonuje się przez naciśniecie klawisza F7 na klawiaturze.

 

Komputer uruchomi się ponownie teraz możemy zainstalować sterowniki urządzenia w tym przypadku programatora EZP2017. Instalacja zostanie wykonana ręcznie. Opis poszczególnych kroków jest wcześniej z jednym wyjątkiem. 

 

Uwaga! Przy instalacji sterowników programatora EZP2017 należy wybrać katalog z wszystkimi sterownikami, a nie konkretny sterownik przypisany do Win 10. 

 

Po naciśnięciu Dalej tym razem pojawi się okno w którym musimy zgodzić się na instalacje sterowników. Instalowane może to potrwać nawet kilka minut.

Sterowniki zostały zainstalowane prawidłowo. W menadżerze urządzeń widzimy, że programator opisany jest jako EZP2017.

Od tej pory możemy używać instalowane urządzenie bez przeszkód. Uwaga! W momencie gdy komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie podpis cyfrowy sterowników zostanie ponownie włączony.

 

 

Dodaj komentarz