Kalibrator HT824 Hantek- instrukcja obsługi

Kalibrator HT824 Hantek- instrukcja obsługi

Parametry techniczne urządzenia HT824 możesz podejrzeć TUTAJ. Teraz skupimy się na przybliżeniu instrukcji obsługi. Natomiast w kolejnym artykule wykonamy przykładowe testy kalibratora firmy HANTEK

Rozpoczniemy od opisu przycisków. Następnie pokażemy jak zadawać poszczególne parametry i jak je mierzyć.

Gniazda znajdujące na się górze urządzenia służą wyłącznie do pomiaru parametrów. Natomiast te, które znajdują się na dole panelu przedniego, służą zarówno do pomiaru, jak i zadawania parametrów. Przełączenie pomiędzy zadajnikiem, a miernikiem realizujemy wciskając MEAS lub SOURCE.

Opis przycisków:

Przyciski

Przyciski

Opis

Opis

Opis gniazd:

Gniazda zadajnika

Gniazda zadajnika

 1. Przycisk ON/OFF. Służy do uruchomienia urządzenie i wyłączenia go (przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć).
 2. Gniazdo wykorzystywane do zadawania prądu „-„.
 3. Gniazdo wykorzystywane do zadawania prądu „+”.
 4. Gniazdo COM. Wspólna masa. GND.
 5. Gniazdo wykorzystywane do zadawania napięcia i rezystancji oraz sygnału czujników rezystancyjnych (pomiaru temperatury).
Gniazda pomiarowe

Gniazda pomiarowe

 1. Gniazdo pomiaru prądu (mA).
 2. Gniazdo zadajnika i pomiaru sygnału termopary.
 3. Gniazdo COM. Wspólna masa. GND.
 4. Gniazdo pomiaru napięcia i pętli prądowej.

Obsługa zadajnika:

Zadawanie napięcia:

 • Włącz kalibrator i przyciśnij SOURCE.
 • Wciśnij szary przycisk V (lub mV).
 • Przewód masy podłącz do COM, przewód + podłącz do „V/Ω
 • Na klawiaturze numerycznej wciśnij 0, 0, 0, 0 , 1 i 0, aby na wyjściu otrzymać 10 V.
 • Wciśnij OUTPUT, aby zatwierdzić i uruchomić zadajnik.

Zadawanie rezystancji:

Odbywa się analogicznie do zadawania napięcia. Różnica pojawia się w punkcie drugim, gdzie musimy przycisnąć szary przycisk Ω. Pozostałe bez zmian.

Zadawanie prądu:

 • Włącz kalibrator i przyciśnij SOURCE.
 • Wciśnij szary przycisk mA.
 • Przewód – podłącz domA-„, przewód + podłącz do „mA+”.
 • Na klawiaturze numerycznej wciśnij 0, 0, 0, 0 , 1 i 0, aby na wyjściu otrzymać 10 mA.
 • Wciśnij OUTPUT, aby zatwierdzić i uruchomić zadajnik.

Zadawanie TC:

Wciśnij szary przycisk TC wielokrotnie, aby wybrać typ termopary: mV, S, R, B, K, N, E, J, T. Przewód masy podłącz do COM, przewód + podłącz do „V/Ω„. Pozostałe kroki pozostają bez zmian (względem pomiary napięcie lub rezystancji).

Zadawanie sygnału RTD:

Wciśnij szary przycisk RTD wielokrotnie, aby wybrać typ czujnika rezystancyjnego temperatury: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu100, Cu50. Przewód masy podłącz do COM, przewód + podłącz do „V/Ω„. Pozostałe kroki pozostają bez zmian (względem pomiary napięcie lub rezystancji).

Obsługa miernika:

Pomiar napięcia:

 • Włącz kalibrator i przyciśnij biały przycisk V.
 • Przewód – podłącz do „COM, przewód + podłącz do „V/LOOP”.
 • Wynik pojawi się w górnej części ekranu.
 • Maksymalne napięcie, jakie można zmierzyć wynosi 30 V.

Pomiar prądu:

 • Włącz kalibrator i przyciśnij biały przycisk mA.
 • Przewód – podłącz do „COM, przewód + podłącz do „mA”.
 • Wynik pojawi się w górnej części ekranu.
 • Maksymalny prąd, jakie można zmierzyć wynosi 24 mA.

Ustawienie daty i godziny:

Przyciśnij trzy razy Config. Pokrętłem wybierasz i przyciskiem ENTER zatwierdzasz. Na samym końcu przyciśnij EXIT, aby zatwierdzić i zapisać. 

Dodaj komentarz