Instrukcja obsługi generatora Hantek HDG2022B

Instrukcja obsługi generatora Hantek HDG2022B

W poprzednim artykule przyglądaliśmy się parametrom i możliwością generatora funkcyjnego DDS produkowanego przez firmę Hantek HDG2022B. Teraz pokażemy krok po kroku jak korzystać z tego urządzenia, czyli przeprowadzimy od włączenia do wygenerowania pierwszego sygnału. Omówimy też funkcję przemiatania. Dopiero w kolejnym artykule pokażemy jak połączyć generator z komputerem.

Uruchomimy generator i wygenerujemy sygnał. Jednak do podejrzenia sygnału wyjściowego będziemy potrzebowali oscyloskop DSO512BM. Wykorzystamy urządzenie produkowane przez tą samą firmę, co generator. Do połączenia urządzeń wykorzystamy przewód BNC, który został zawarty w zestawie.

Aby uruchomić generator, najpierw musisz podłączyć kabel zasilający do urządzenia i gniazda sieciowego. Następnie wciśnij przycisk włączający zasilanie. Domyślnie częstotliwość ustawiona jest na 1 kHz, amplituda na 200 mV, Offset 0 V i przesunięcie fazowe 0 deg. Aktualnie możesz wybrać kanał, na którym chcesz ustawiać parametry sygnału (niebieskim przyciskiem CH1/CH2), wybrany kanał podświetli się na zielono na ekranie.  Przyciskiem F1 wybierzesz czy ustawiasz częstotliwość czy okres, przyciskiem F2 wybierzesz amplitudę i Offset lub minimum i maksimum sygnału. Aby edytować wybrany parametr sygnału wciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny.

Wciskamy F1 aby wybrać częstotliwość i pokrętłem ustawiamy wartość np. 8 MHz. Dwoma strzałkami pod pokrętłem wybieramy rozdzielczość zmiany. Do ustawienia żądanej wartości możemy też wykorzystać klawiaturę numeryczną. Gdy jest wybraliśmy częstotliwość jako parametr, który chcemy teraz edytować (jest podświetlony na zielono) na klawiaturze wybierz wartość i przyciskami funkcyjnymi od F1 do F4 wybierz czy mają to być mHz, Hz, kHz czy MHz. Gdy wprowadzisz wartość, która przekracza dopuszczaną, pojawi się stosowny komunikat na ekranie, a częstotliwość zostanie ustawiona na maksymalną.

Wciskamy F2 aby wybrać amplitudę (analogicznie jak w przypadku częstotliwości). Wybieramy krótszą drogę i na klawiaturze numerycznej wciskamy np. 800 i przyciskiem F2 wybieramy jednostkę mV.

Przyciskiem F3 przejdziemy do edycji Offsetu i przyciskiem F4 do edycji przesunięcia fazowego. My teraz pozostawimy te dwie wartości równe zero.

Wciskając przycisk F6 przejdziesz do drugiej strony podstawowego MENU i przyciskiem F1 skopujesz parametry ustawione na kanale pierwszym do ustawień kanału drugiego. Przyciskiem F6 powrócisz do strony głównej.

Parametry ustawione. Teraz należy podłączyć przewód BNC do wyjścia kanału pierwszego i do wejścia kanału pierwszego w oscyloskopie. Aby zobaczyć przebieg na ekranie oscyloskopu, należy uruchomić wyjście na kanale pierwszym, wciskając przycisk Output.

Podgląd wygenerowanego sygnału na oscyloskopie

Podgląd wygenerowanego sygnału na oscyloskopie

Na koniec jeszcze pokażemy jak korzystać z przemiatania. Wciśnij przycisk SWEEP. Możemy pokrętłem ustawić częstotliwość startową lub za pomocą klawiatury numerycznej. Aby ustawić częstotliwość końcową wciśnij F2. Po wciśnięciu F3 możemy ustawić czas przemiatania, F4 – czas powrotu, F5 – czas zatrzymania. Gdy mamy ustawione parametry, wystarczy włączyć wyjście kanału. Efekt obserwujemy na ekranie oscyloskopu. Poniżej prezentujemy oscylogram i animację funkcji przemiatania.

Oscylogram funkcji przemiatania

Oscylogram funkcji przemiatania

Animacja funkcji przemiatania

Animacja funkcji przemiatania

Dodaj komentarz