Ograniczenie prądowe CC w zasilaczach

Ograniczenie prądowe CC w zasilaczach

Ograniczenie prądowe CC w zasilaczach laboratoryjnych jest ich ważną funkcją, ale czy każdy dobrze wie jak ona działa? Napisaliśmy poniższy artykuł właściwie po raz kolejny – szczególnie dla początkujących elektroników/elektryków. Pokażemy, na przykładzie zasilacza RPS-3005DB produkowanego przez firmę Zhaoxin, jak wykorzystać to ograniczenie. Wielu klientów zadaje pytanie odnoście spadającego napięcia, gdy regulujemy prąd. Postaramy się wyjaśnić wszystko jak najbardziej przejrzyście.

Zasilacz laboratoryjny podłączamy do zasilania i włączamy przyciskiem POWER. Zanim cokolwiek podłączymy, skręćmy pokrętła na zero (wszystkie maksymalnie z lewo). Wtedy dopiero możemy podłączyć rezystor pod zaciski wyjściowe „+” i „-„. Zgodnie z przewidywaniami na wyświetlaczu zobaczymy same zera.

Skręcamy pokrętła maksymalnie na lewo

Skręcamy pokrętła maksymalnie na lewo

Ustawiamy teraz wartość napięcia na 30 V, a pokrętła regulacji prądu skręcamy maksymalnie w prawo.
Z prawa Ohma R=U / I
gdzie
U – napięcie w V (woltach)
I – prąd w A (amperach)
wyliczymy rezystancję rezystora. Wartość napięcia dzielimy przez wartość prądu i otrzymujemy R=15 Ohm. Czyli wartość jakiej się spodziewaliśmy, zgodnie z nadrukiem na obudowie rezystora.

Ustawiamy napięcie 30 V

Ustawiamy napięcie 30 V

Skręćmy teraz pokrętła regulacji prądu tak, aby uzyskać wartość 0,500 A. Co zaobserwowaliśmy? Wartość napięcia też uległa zmianie. Dlaczego? To proste. Wyliczmy z prawa Ohma napięcie. Skoro rezystancja jest stała i wynosi R=15 Ohm, a prąd ograniczyliśmy do I=500 mA, to napięcie musiało spaść. Przekształcając wzór na prawo Ohma R=U/I –> U = R x I obliczam U=15 Ohm x 0,5A czyli U=7,5V.

Teraz jasno widać dlaczego ograniczając prąd, napięcie spada (pomimo pokręteł skręconych maksymalnie w prawo). Wszystkie te zmiany wynikają z fizyki, a dokładnie z prawa Ohma.

Ograniczenia prądu do 500 mA

Ograniczenia prądu do 500 mA

Dodaj komentarz