Zapisywanie i przywoływanie w oscyloskopie

Zapisywanie i przywoływanie w oscyloskopie

Przycisk SAVE/RECALL czyli zapisywanie i „przywoływanie” w oscyloskopie cyfrowym DSO5102BM firmy Hantek. Z artykułu dowiesz się jak zapisać przebieg referencyjny w wewnętrznej pamięci oscyloskopu, a następnie wyświetlić go na ekranie oscyloskopu. Jest to dość praktyczna funkcja z której warto skorzystać w przypadku gdy wykorzystujemy 2 kanały wejściowe oscyloskopu. Przykładowo badamy wzmacniacz lub filtr z dwoma wyjściami. Na wejście badanego układu podajemy sygnał sinusoidalny o stałej amplitudzie i częstotliwości. Dwa kanały wejściowe mamy już zajęte do obserwacji wyjść badanego układu. Dla przejrzystości i łatwego zobrazowania wzmocnienia, zmian kształtu itp. przydałoby się obserwować  przebieg sygnału wejściowego. Tutaj właśnie możemy wykorzystać funkcję zapisywania i odczytu przebiegu referencyjnego – odniesienia. W celu najpierw oscyloskopem zapisujemy do wewnętrznej pamięci sygnał z generatora, a następnie wyświetlamy go „równolegle” z obserwowanymi przebiegami z 2 kanałów CH1 i CH2. Zapraszamy do przeczytania dalszej części artykułu…

Oscyloskop DSO5102BM Hantek do kupienia:
http://www.gotronik.pl/oscyloskop-cyfrowy-dso5102bm-hantek-100mhz-p-2767.html

Podłącz do wybranego wejścia oscyloskopu DSo5102BM sygnał który chcesz zapisać. Gdy interesujący przebieg jest już widoczny na ekranie wciśnij przycisk SAVE/RECALL na przednim panelu oscyloskopu aby uruchomić menu.

Menu SAVE/RECALL

Menu SAVE/RECALL

Przyciskiem F0 zamkniesz menu, jeśli zajdzie taka potrzeba. F1 uruchamia menu zapisu przebiegu referencyjnego, F2 uruchamia menu SetUp, F3 uruchamia menu napisu pliku CSV, natomiast F4 uruchamia menu animacji.

Ref:

Menu Ref

Menu Ref

Teraz zapiszemy dwa przebiegi referencyjne. Załóżmy, że chcemy podejrzeć trzy przebiegi sinusoidalne o trzech różnych czułościach napięciowych jednocześnie i mamy do dyspozycji jeden sygnał wejściowy. Przyciskiem F1 wybieramy na którym kanale podawany jest sygnał, który chcemy zapisać. Przyciskiem F2 zaznaczamy, że chcemy zapisać sygnał pod komórką RefA. Przykładowo ustawiamy czułość napięciową na 2 V i wciskamy przycisk F3 aby zapisać przebieg. Przyciśnij F4 aby zapisany obraz był widoczny na ekranie (kolorem szarym). Teraz pokręć pokrętłem zmieniając czułość napięciową, aby zobaczyć zapisany przebieg.

Zapis pierwszego sygnału referencyjnego

Zapis pierwszego sygnału referencyjnego

Zapiszemy teraz drugi sygnał w drugiej dostępnej komórce pamięci. Przyciskiem F2 zaznaczamy, że chcemy zapisać sygnał pod komórką RefB. Przykładowo ustawiamy czułość napięciową na 5 V i wciskamy przycisk F3 aby zapisać przebieg. Przyciśnij F4 aby zapisany obraz był widoczny na ekranie (kolorem szarym). Teraz pokręć pokrętłem zmieniając czułość napięciową na 10 V, aby zobaczyć zapisany przebieg. Teraz już widzisz jednocześnie trzy przebiegi o różnych parametrach.

Zapis drugiego sygnału referencyjnego

Zapis drugiego sygnału referencyjnego

Ale co gdy nie będą nam już potrzebne? Będąc w menu SAVE/RECALL i Ref przyciskiem F2 wybierz, który przebieg chcesz zamknąć, a następnie przyciśnij F5 aby go wyłączyć. Aby wyłączyć oba zapisane obrazy wciśnij F2 (lub nie jeśli zaznaczony jest RefA) i przyciśnij F5, a następnie wciśnij F2 (aby zaznaczyć RefB) i F5. Gotowe.

SetUp:

Menu SetUp

Menu SetUp

Tutaj możesz zapisać ustawienia w pamięci oscyloskopu lub na pamięci zewnętrznej USB pen-drive (wybierz przyciskiem F1). Przyciskami F2 i F3 (strzałka w górę i strzałka w dół) wybierz komórkę pamięci (tylko w przypadku zapisu w pamięci oscyloskopu). Przyciskiem F4 zapiszesz ustawienie. Natomiast przyciskiem F5 przywołasz zapisane ustawienia z wybranej komórki pamięci. Przyciskiem F6 opuścisz to menu.

CSV:

Tą opcję opisywaliśmy szczegółowo w jednym z poprzednich artykułów o tytule: „Zapis na USB„. Tam dowiesz się jak zapisać plik CSV na pamięci zewnętrznej.

Animation:

Menu Animation

Menu Animation

Wybraliśmy na generatorze szum randomowy. Przyciskiem F1 wybieramy ilość zapisanych klatek. Przyciskiem F2 zapisujemy animację. Pamiętaj, że im więcej klatek wybierzesz, tym dłuższy będzie czas oczekiwania. My wybraliśmy 11 klatek i zapisaliśmy animację na pendrive. Zapis wykonany jest w formacie GIF. Warto zauważyć, że po uruchomieni animacja przejdzie tylko jedną pętlę. My wykorzystaliśmy program Adobe ImageReady aby edytować plik tak, aby zmienić przejdzie jednej pętli na nieskończoną animację. Efekt widać poniżej.

Przykładowa animacja

Przykładowa animacja

Dodaj komentarz