Instrukcja uruchomienia modułu easyAVR128

Instrukcja uruchomienia modułu easyAVR128

Na prośbę klientów publikujemy instrukcję „krok po kroku” uruchomienia modułu easyAVR128 produkcji LogiFind. Opiszemy proces instalacji sterownika konwertera USB -> UART oraz konfiguracji oprogramowania obsługującego ładowanie plików .HEX do pamięci procesora. Oprogramowanie uruchamiać będziemy na systemie Windows 7 w wersji 64 bitowej, lecz jest ono kompatybilne z innymi wersjami Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10). Dodany przez producenta szereg przykładowych programów pozwoli nam sprawdzić skutek naszych działań.

Podłączamy moduł uruchomieniowy do komputera za pomocą przewodu USB. Po chwili ujrzymy monit o niepowodzeniu instalacji sterownika:

Niepowodzenie instalacji sterownika CP2102

Niepowodzenie instalacji sterownika CP2102

Ze strony producenta (Silicon Labs) pobieramy najnowszą wersję sterownika dla układu CP2102: KLIK. Po pobraniu archiwum ZIP, rozpakowujemy je.

Przechodzimy do Menadżera Urządzeń (prawy klawisz myszy na Komputer -> Właściwości -> Menadżer Urządzeń). Zobaczymy problem z urządzeniem „CP2102 USB to UART Bridge Controller”

Problem ze sterownikiem urządzenia CP2102

Problem ze sterownikiem urządzenia CP2102

Klikamy na urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Aktualizuj sterownik”. Następnie wybieramy „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”:

Proces instalacji sterownika CP2102

Proces instalacji sterownika CP2102

Następnie wskazujemy ścieżkę do wcześniej rozpakowanego archiwum i klikamy Dalej.

Proces instalacji sterownika

Proces instalacji sterownika

Po chwili sterownik zostanie zainstalowany, o czym zostaniemy powiadomieni komunikatem. Po tym kroku nie jest konieczne ponowne uruchomienie komputera.
Należy zwrócić uwagę, że po instalacji sterownika, w Menadżerze urządzeń pojawił się nowy sprzęt. Trafił on do zakładki „Porty (COM i LPT)”. W naszym przypadku, urządzeniu CP2102 został przypisany port COM6. Jest to ważne dla dalszej konfiguracji. Po tym kroku mamy już poprawnie zainstalowany sterownik urządzenia.

Przejdźmy teraz do pobrania i konfiguracji programu obsługującego moduł easyAVR128. Niestety, producent nie dostarcza gotowego, skonfigurowanego programu. Musimy to zrobić sami. Pobieramy oprogramowanie AVRUB: LINK. Z zasobów sklepu Gotronik możemy także pobrać przykładowe programy w postaci plików .HEX gotowych do załadowania do mikrokontrolera KLIK.

Pobieramy i rozpakowujemy obydwa archiwa do wygodnej lokalizacji. Uruchamiamy program AVRUB. Okno główne programu wygląda jak poniżej:

Okno główne AVRUB

Okno główne AVRUB

Program wita nas losową sentencją. Czas na skonfigurowanie niezbędnych ustawień. Najpierw przechodzimy do zakładki Option -> AVR. W polu „Connect key” zaznaczamy HEX, a obok wpisujemy: „41 56 52 55 42”.

Konfiguracja klucza połączenia ABRUB

Konfiguracja klucza połączenia ABRUB

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki System i tam zmieniamy „Data frame length” na 256 bytes. Reszta pozostaje bez zmian.

Konfiguracja wielkości ramki AVRUB

Konfiguracja wielkości ramki AVRUB

Ostatnim ustawieniem jakie musimy dostosować to odpowiedni port oraz prędkość z którą komputer ma się łączyć z urządzeniem. Przechodzimy do zakładki Comport i w polu „Comport” z listy rozwijanej, wybieramy port który został wcześniej przydzielony dla urządzenia CP2102 w Menadżerze urządzeń. W naszym przypadku jest to port COM6. W polu „Baudrate” wybieramy prędkość 115200.

Ustawienia połączenia

Ustawienia połączenia

Należy zwrócić uwagę na poprawność ustawień, gdyż w innym przypadku moduł będzie działać niepoprawnie i zwracać błąd „Connect fail”.

Od tej pory moduł powinien działać poprawnie. Możemy to sprawdzić wgrywając przykładowy program z wcześniej pobranego archiwum easyavr.zip. Odnajdujemy katalog „Source” który zawiera posegregowane w folderach przykładowe programy:

Zawartość folderu Source

Zawartość folderu Source

Załadujmy losowy program, na przykład SEG2. W tym celu w programie AVRUB wybieramy Open i wskazujemy plik .HEX z katalogu SEG2. Zawartość programu zostanie wpisana do okna programu. Naszym oczom ukaże się poniższy widok:

Zawartość programu w oknie AVRUB

Zawartość programu w oknie AVRUB

Na module uruchomieniowym wciskamy przycisk RESET. Przez 5 sekund zacznie migać dioda BOOT. W tym czasie musimy wcisnąć przycisk „Download”. Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie program załaduje się do pamięci mikrokontrolera co zostanie potwierdzone komunikatem „Update success”.

Ładowanie zawartości programu do mikrokontrolera

Ładowanie zawartości programu do mikrokontrolera

Dodaj komentarz