Kalibrator LB02

Kalibrator LB02

Kalibratorem LB02 prądu i napięcia można zmierzyć lub zadać wiele parametrów stosowanych w automatyce przemysłowej w tym np. napięcia, prądu (pętla prądow 4-20mA), temperaturę. Urządzenie posiada ekran LCD z możliwością uruchomienia podświetlenia i klawiaturę. Moduł kalibratora ma bardzo wiele zastosowań: w laboratoriach, sterownikach PLC, automatyce, robotyce. Napięcie można mierzyć w zakresach od 0 do 30 V, od 0 do 150 mV i zadawać w zakresach od 0 do 11 V, od 0 do 110 mV. Prąd zmierzymy w zakresie od 0 do 30 mA i zadamy w zakresie od 0 do 24 mA. Rezystancję zmierzymy w zakresie od 0 do 999,9 Ohm i zadamy w zakresie od 20 do 400 Ohm. Moduł obsługuje termopary typu: K, E, J, T, R, B, S, N oraz  zarówno przy pomiarze, jak i zadajniku. Urządzenie posiada czarny zacisk, do którego podłączamy masę i zacisk czerwony, który wykorzystujemy zarówno przy mierniku 

Kalibrator do kupienia: http://www.gotronik.pl/kalibrator-napiecia-pradu-lb02-p-3934.html

Parametry modułu:

część pomiarowa:

 • napięcie: od 0 do 30 V (z dokładnością 0,001 V) oraz od 0 do 150 mV (z dokładnością 0,01 mV)
 • rezystancja: od 0 do 999,9 Ohm (z dokładnością 0,1 Ohm)
 • prąd: od 0 do 30 mA (z dokładnością 0,001 mA)
 • termopara typu R: od 0 do 1700 stopni Celsjusza
 • termopara typu S: od 0 do 1600 stopni Celsjusza
 • termopara typu B: od 500 do 1800 stopni Celsjusza
 • termopara typu K: od -200 do 1370 stopni Celsjusza
 • termopara typu E: od -200 do 1000 stopni Celsjusza
 • termopara typu J: od -200 do 1200 stopni Celsjusza
 • termopara typu T: od -200 do 400 stopni Celsjusza
 • termopara typu N: od -200 do 1300 stopni Celsjusza
 • Pt100: od -200 do 850 stopni Celsjusza
 • Cu50: od -50 do 150 stopni Celsjusza
 • pomiary temperatury z dokładnością do 1 stopnia Celsjusza

zadajnik generator:

 • napięcie: od 0 do 11 V oraz od 0 do 110 mV
 • rezystancja: od 20 do 400 Ohm
 • prąd: od 0 do 24 mA
 • termopara typu R: od 0 do 1700 stopni Celsjusza
 • termopara typu S: od 0 do 1600 stopni Celsjusza
 • termopara typu B: od 500 do 1800 stopni Celsjusza
 • termopara typu K: od -200 do 1370 stopni Celsjusza
 • termopara typu E: od -200 do 1000 stopni Celsjusza
 • termopara typu J: od -200 do 1200 stopni Celsjusza
 • termopara typu T: od -200 do 400 stopni Celsjusza
 • termopara typu N: od -200 do 1300 stopni Celsjusza
 • Pt100: od -200 do 850 stopni Celsjusza
 • Cu50: od -50 do 150 stopni Celsjusza

Symbol zadajnika i miernika:

Symbol zadajnika i miernika

Symbol zadajnika i miernika

 1. Zadajnik
 2. Miernik

Urządzenie posiada jeden zacisk „+”, który jest wykorzystywany przy zadajniku i mierniku. Dlatego zanim podłączyć jakikolwiek przewód do kalibratora, ustaw go na zadajnik lub miernik, w zależności od planowanych działań.

Opis klawiszów:

Opis klawiszów

Opis klawiszów

 1. Strzałka w górę do zwiększania wartości.
 2. Strzałka w dół do zmniejszenia wartości.
 3. Zwiększenie wartości o większy krok.
 4. Zmniejszenie wartości o większy krok.
 5. Napięcie. Jedno przyciśniecie zadajnik, drugie przyciśniecie pomiar.
 6. Prąd. Jedno przyciśniecie zadajnik, drugie przyciśniecie pomiar.
 7. Zadajnik prądu.
 8. Temperatura.
 9. Strzałka w lewo.
 10. Obsługa termopary. Strzałkami na boki zmieniamy typ termopary.
 11. Rezystancja. Jedno przyciśniecie zadajnik, drugie przyciśniecie pomiar.
 12. Strzałka w prawo.
 13. Przycisk uruchamiania modułu i wyłączania.
 14. Włączenie i wyłączenie podświetlenia ekranu.
 15. STEP.
 16. SET.

Opis panelu bocznego:

Opis panelu bocznego

Opis panelu bocznego

Pomiar napięcia:

 1. Uruchom kalibrator.
 2. Przyciśnij przycisk „V”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika, NIE ZDAJNIKA!!
 3. Gdy chcesz zmierzyć prąd w mV, przyciśnij „mV/TC”. Strzałkami w bok wyszukaj pomiaru w mV i zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika, NIE ZDAJNIKA!!
 4. Podłącz napięcie, które chcesz zmierzyć, wynik pomiaru zobaczysz na wyświetlaczu.
Pomiar napięcia

Pomiar napięcia

Pomiar prądu:

 1. Uruchom kalibrator.
 2. Przyciśnij przycisk „mA”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika, NIE ZDAJNIKA!!
 3. Podłącz prąd, który chcesz zmierzyć, wynik pomiaru zobaczysz na wyświetlaczu.

Pomiar rezystancji, Pt100, Cu50:

 1. Uruchom kalibrator.
 2. Przyciśnij przycisk „Ω/RTD”.
 3. Strzałkami na boki wybierz odpowiednio co chcesz zmierzyć „Ω”, „Pt100″czy „Cu50”.
 4. Zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika, NIE ZDAJNIKA!!
 5. Podłącz moduł do układu aby zmierzyć opór.

Zadajnik napięcia:

 1. Uruchom kalibrator.
 2. Przyciśnij przycisk „V”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika, NIE MIERNIKA!!
 3. Przyciskami znajdującymi się w pierwszym rządzie na klawiaturze, dobierz żądaną wartość.
 4. Gdy chcesz zadawać napięcie w mV, przyciśnij dwa razy przycisk „mV/TC”. Zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika, NIE MIERNIKA!!
 5. Podłącz kalibrator do układu.
Zadajnik napięcia

Zadajnik napięcia

Zadajnik prądu:

 1. Uruchom kalibrator.
 2. Przyciśnij przycisk „mA”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika, NIE MIERNIKA!!
 3. Przyciskami znajdującymi się w pierwszym rządzie na klawiaturze, dobierz żądaną wartość.
 4. Podłącz kalibrator do układu.
Zadajnik prądu

Zadajnik prądu

Zadajnik rezystancji, Pt100, Cu50:

 1. Uruchom kalibrator.
 2. Przyciśnij przycisk „Ω/RTD” dwukrotnie.
 3. Przyciskami znajdującymi się w pierwszym rządzie na klawiaturze, dobierz żądaną wartość.
 4. Zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika, NIE MIERNIKA!!
 5. Podłącz moduł do układu.

 

Dodaj komentarz