Programowalny moduł zasilania DP50V5A

Programowalny moduł zasilania DP50V5A

Przedstawiamy programowalny moduł zasilania DP50V5A. Jest to moduł przetwornicy impulsowej DC typu „step down” czyli obniżającej napięcie wejściowe na wyjściu. Na wejście możemy podać napięcie stałe o wartości  od 6 do 55V. Na wyjściu układu możemy otrzymać napięcie stałe w zakresie od o do 50.00 V, prąd stały od o do 5.000 V, moc od o do 250 W. Moduł posiada kolorowy wyświetlacz LCD, na którym zobaczymy informacje takie jak zadane napięcie, napięcie na wejściu i wyjściu układu z rozdzielczością 0,01 V, zadany prąd, prąd na wyjściu układu z rozdzielczością 0,001 A oraz moc wyjściowa. W menu ustawimy żądaną wartość napięcia i prądu na wyjściu oraz ograniczenia, jakich wartości napięcia, prądu i mocy, układ nie może przekroczyć. Co stanie się gdy ustawimy żądaną wartość napięcia na wyjściu wyższą niż ta, ustawiona w ograniczeniach? Opiszemy w instrukcji obsługi.

Moduł DP50V5A 0-50V 0-5A: http://www.gotronik.pl/dp50v5a-panelowy-modul-zasilacza-050v-05a-p-4051.html
Moduł DP30V5A 0-32V 0-5A: http://www.gotronik.pl/dp30v5a-panelowy-modul-zasilacza-032v-05a-p-4052.html

Instrukcja obsługi:

Prace z modułem przetwornicy DP50V5A należy rozpocząć od podłączenia: zasilanie podłączamy do wejścia, odpowiednio „+” do „+” i „-„ do „-„. Na poniższym zdjęciu zaznaczona została odpowiednia polaryzacja, którą należy przestrzegać . Moduł posiada zabezpieczenie przeciw odwrotnej polaryzacji na wejściu i zwarciu na wyjściu, mimo to należy zachować ostrożność (i nie testować zabezpieczeń:)) Jednak podanie napięcia na wyjście przetwornicy DP50V5A z zewnętrznego źródła zasilania spowoduje jest trwałe uszkodzenie.

Podłączenie układu

Podłączenie układu

 

Przyjrzyjmy się teraz funkcjom poszczególnych przycisków na panelu czołowym DP50V5A:

Funkcje przycisków

Funkcje przycisków

Spójrz na grafiki, jakie informacje uzyskasz z ekranu głównego i ekranu ustawień. Poniżej znajdziesz opis jak zmienić wartość napięcia i prądu żądanego oraz wartości, których nie może przekroczyć układ.

Ekran główny

Ekran główny

Ekran ustawień

Ekran ustawień

Parametry, które ustawiamy przed uruchomieniem wyjścia:

  • U-SET – wartość napięcia na wyjściu
  • I-SET – wartość prądu na wyjściu
  • S-OVP – górna granica wartości napięcia na wyjściu
  • S-OCP – górna granica wartości prądu na wyjściu
  • S-OPP – górna granica wartości mocy na wyjściu
  • B-LED – ustawienie jasności ekranu LCD
  • M-PRE – komórka pamięci

Na ekranie ustawień, w pierwszej linijce, na zielono wyświetlona jest wartość zmierzona napięcia na wyjściu w woltach i wartość zmierzona prądu na wyjściu w amperach.

Opis podglądu stanów

Opis podglądu stanów

  1. Blokada włączona/wyłączona.
  2. Wskaźnik stanu pracy CV (stabilizacja napięcia) / CC (stabilizacja prądu).
  3. Wyjście włączone/wyłączone.

Jak zmienić żądaną na wyjściu wartość napięcia? Są dwa sposoby. Pierwszy – szybszy. Wciśnij przycisk SET. Następnie przyciśnij pokrętło, teraz możesz nim kręcić aby wybrać wartość. Aby zmienić części dziesiętne i setne wartości, ponownie wciśnij pokrętło, a następnie nim kręć. Sposób drugi. Wciśnij SET dwa razy (przejdziesz do ekranu ustawień). Następnie przyciśnij pokrętło, teraz możesz nim kręcić aby wybrać wartość. Aby zmienić części dziesiętne i setne wartości, ponownie wciśnij pokrętło, a następnie nim kręć. Aby ustawić żądaną wartość prądu na wyjściu na ekranie głównym, wciśnij SET. Następnie wciśnij pokrętło kilkakrotnie, aż podświetli się cyfra, którą chcesz zmienić i dobierz ją kręcąc pokrętłem.

Jak zmienić górną granicę wartości napięcia na wyjściu? Wciśnij SET dwa razy (przejdziesz do ekranu ustawień). Przyciśnij dwa razy strzałkę w dół. Następnie przyciśnij pokrętło, teraz możesz nim kręcić aby wybrać wartość. Aby zmienić części dziesiętne i setne wartości, ponownie wciśnij pokrętło, a następnie nim kręć. Górne granice wartości prądu i mocy ustawisz analogicznie. Co stanie się, gdy ustawiłeś górną granicę napięcia np. 20 V, a następnie podasz żądaną wartość napięcia wyższą, np. 25V? Układ nie przekroczy napięcia granicznego i po około 1 sekundzie zostanie odłączone wyjście modułu.

Ładowanie baterii przy użyciu modułu

Urządzenie można wykorzystać do ładowania baterii. Jadnak nie wystarczy podłączyć ją do wyjścia. Należy wykorzystać diodę RB085T. Schemat podłączenia został przedstawiony na grafice.

Ładowanie baterii przy użyciu modułu

Ładowanie baterii przy użyciu modułu

Dodaj komentarz