Przedstawiamy panelowy miernik parametrów elektrycznych DC 7w1 (Electrical Parameter Tester). Układ wymaga zasilania napięciem od 4 V do 20 V DC . Poniżej znajdziesz instrukcję jak obsłużyć moduł, przykładowe 3 układy pomiarowe, oraz nasze pomiary porównawcze. Miernik BTE-151 umożliwia pomiar napięcia w zakresie od 00,00 do 33,00 V z dokładnością pomiaru ± (0,3% + 2 cyfr), prądu od 0,000 do 3,000 A  z dokładnością pomiaru ± (0,8% + 3 cyfr), czasu działania od 0 do 99 h 59 min, mocy od 0 do 99,00 W, temperaturę od -15 do 60 stopni Celsjusza, pojemność od 00,000 do 99,999 Ah, energii od 0 do 999,99 Wh.

Mierniki do kupienia: http://www.gotronik.pl/panelowy-miernik-napiecia-pradu-mocy-temperatury-czasu-energii-pojemnosci-naladowania-p-4002.html

Miernik parametrów elektrycznych

Miernik parametrów elektrycznych

Po podłączeniu zasilania miernika na wyświetlaczu OLED wyświetlone zostaną parametry:

Ekran główny

Ekran główny

  1. Czas działania
  2. Pomiar mocy
  3. Komórka pamięci
  4. Pomiar temperatury
  5. Pomiar pojemności
  6. Pomiar napięcia
  7. Pomiar prądu
  8. Pomiar energii

Gdy widoczny jest ekran główny, przyciśnij przycisk aby zmienić numer komórki pamięci. Przyciskaj dłużej przycisk aby usunąć zgromadzone dane.

W trakcie długiej eksploatacji miernika może pojawić się nieznaczny błąd pomiarowy powstały na wskutek zmian temperatury otoczenia, efektów starzenia itp. Miernik posiada funkcję automatycznej kalibracji. W tym celu należy odłączyć miernik od zasilania. Nacisnąć przycisk i przytrzymując go ponownie włączyć zasilanie miernika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AAA„. Możemy wtedy zwolnić przycisk. Proces został zakończony pomyślnie.

Przykładowe układy pomiarowe miernika BTE-151:

Układ z zewnętrznym źródłem zasilania:

Układ pomiarowy 1

Układ pomiarowy 1

Układ wykorzystujący przetwornik DC-DC:

Układ pomiarowy 2

Układ pomiarowy 2

Układ zasilany napięciem, którego parametry mierzymy:

Układ pomiarowy 3

Układ pomiarowy 3

Nasze pomiary:

Zestawiliśmy układ do kontrolnego pomiaru prądu i napięcia, montując układ pomiarowy nr 3 (przedstawiony powyżej). Miernik parametrów elektrycznych o symbolu katalogowym BTE-151 (który opisujemy w niniejszym artykule) podłączamy do zasilacza laboratoryjnego ZHAOXIN RPS-3005DB 0 – 30 V 5 A, i dodatkowo kontrolujemy uzyskane wyniki pomiarowego cyfrowym miernikiem uniwersalnym UNI-T UT71B.

Sprawdzimy – ocenimy poprawność wskazań mierzonego napięcia. W tym celu na zasilaczu RPS-3005D ustawimy kolejno 4 różne wartości napięcia. Dodatkowo ustawioną wartość napięcia na zasilaczu kontrolujemy na mierniku UT71B, który traktujemy jako wzorcowy woltomierz. Pomiary napięcia wykonano przy 4 V, 10 V, 15 V oraz 20 V.

Jak widać na poniższych zdjęciach z pomiarów badany miernik BTE-151 poprawnie wskazuje napięcie (wskazania mieszczą się w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego).

Pomiar napięcia przy 4 V

Pomiar napięcia przy 4 V

Pomiar napięcia przy 10 V

Pomiar napięcia przy 10 V

Pomiar napięcia przy 15 V

Pomiar napięcia przy 15 V

Pomiar napięcia przy 20 V

Pomiar napięcia przy 20 V

 

Sprawdzimy – ocenimy poprawność wskazań mierzonego prądu. W tym celu na zasilaczu RPS-3005D ustawimy kolejno 4 różne wartości napięcia, tak aby przez obciążenie (żarówka) płynęły różne wartości prądu.   W obwód prądowy wpinamy w szereg miernik UT71B, który traktujemy jako wzorcowy amperomierz. Pomiary kontrolne wykonujemy przy płynącym prądzie o wartościach: 0,400 A ustawionych na zasilaczu laboratoryjnym, 0,500 A, 0,600 A, 0,700 A, 0,800 A.

Jak widać na poniższych zdjęciach z pomiarów badany miernik BTE-151 poprawnie wskazuje także prąd. (wskazania mieszczą się w granicach dopuszczalnego błędu pomiarowego).

Pomiar prądu przy 0,500 A

Pomiar prądu przy 0,500 A

Pomiar prądu przy 0,600 A

Pomiar prądu przy 0,600 A

Pomiar prądu przy 0,700 A

Pomiar prądu przy 0,700 A

Pomiar prądu przy 0,800 A

Pomiar prądu przy 0,800 A

 

Dodaj komentarz