Instrukcja obsługi miernika prądu i napięcia portu USB

Instrukcja obsługi miernika prądu i napięcia portu USB

Przedstawiamy instrukcję obsługi miernika napięcia, prądu i mocy pobieranej z portu USB (numer katalogowy BTE-139).  Pokażemy jakie wielkości fizyczne zmierzy to urządzenie. Do czego się je wykorzystuje? Dzięki niemu możemy sprawdzić wydajność prądową portu USB, skontrolować ładowanie Power Banków, Tabletów, Smartfonów i innych urządzeń USB, sprawdzimy też działanie portów USB 2.0 i 3.0. Miernik włącza się w szereg pomiędzy gniazdo USB ładowarki lub komputera, a odbiornik. Przyjrzyjmy się na początku parametrom urządzenia.

Pomiar napięcia na porcie USB wykonywany jest z rozdzielczością 0,01 V, prądu z rozdzielczością 0,001 A, a mocy z 0,01 W. Zakresy pomiarowe miernika: napięcie stałe DC zmierzymy od 3,70 do 7,00 V, prąd  od 0,00 do 3,000 A, moc od 0 do 39,00 W, pojemność od 0 do 99999 mAh, energię  od 0 do 700 Wh. Odświeżanie wyników pomiaru następuję dwa razy na sekundę.

Miernik USB do kupienia: http://www.gotronik.pl/miernik-napiecia-pradu-mocy-portu-usb-p-3994.html

  

Instrukcja obsługi:

Miernik USB

Miernik USB

Rozmiar urządzenia

Rozmiar urządzenia

Gdy podłączymy miernik  USB do źródła zasilania (np. bezpośrednio do portu USB), na ekranie pojawi się komunikat powitalny:

Ekran powitalny

Ekran powitalny

Następnie wyświetli się aktualny tryb podłączenia. Miernik USB posiada trzy takie tryby:

Trzy tryby

Trzy tryby

Tryb bezpośredniego podłączenia, tryb szybkiego ładowania, tryb odłączony. W trybie bezpośrednim sygnał prowadzony bezpośrednio, port USB może zwyczajnie przesyłać dane. W trybie szybkiego ładowania, port nie może przesyłać danych, istnieje możliwość szybszego ładowania urządzeń (UWAGA! Nie wszystkich! Zależy to od tego, czy nasze urządzenie, które chcemy naładować jest do tego przystosowane). W trybie odłączonym, port USB również nie może przesyłać danych, ponieważ środkowe przewody (sygnałowe) są rozłączone. Jak zmienić tryb? Trzymaj wciśnięty przycisk, podłącz moduł do zasilania. Pojawi się ekran powitalny, nadal trzymaj przycisk, pojawią się tryby. Przycisk zwolnij dopiero jak zobaczysz na ekranie żądany tryb. Wybór zostanie zasygnalizowany czerwoną diodą LED.

Funkcja kalibracji zerowego prądu:

Po długotrwałym stosowaniu urządzenia, może pojawić się niewielki błąd, kiedy mierzymy małe wartości prądu. Aby tego uniknąć trzymaj wciśnięty przycisk i wtedy podłącz miernik do portu USB. Pojawi się ekran powitalny, nadal trzymaj przycisk, pojawią się tryby. Przycisk zwolnij dopiero jak zobaczysz na ekranie ZERO. Wybór zostanie zasygnalizowany czerwoną diodą LED. Kalibracja ukończona.

Kalibracja ZERO

Kalibracja ZERO

Sygnalizacja zbyt wysokiego i niskiego napięcia:

Gdy napięcie będzie większe niż 5,3 V, na ekranie, za wynikiem pomiaru napięcia pojawi się strzałka w górę, która to sygnalizuje. Natomiast przy napięciu niższym niż 4,7 V zobaczymy strzałkę w dół.

Sygnalizacja zbyt wysokiego i niskiego napięcia

Sygnalizacja zbyt wysokiego i niskiego napięcia

Komórki pamięci:

Przyciskając przycisk możemy przełączać pomiędzy kolejnymi komórkami pamięci. Jest ich dziesięć . Od 0 do 9.

Znajdując się na ekranie głównym, przyciśnij dwukrotnie przycisk (z jak najmniejszym odstępem czasu). Podejrzysz zapisane zastawy danych. Aby przyjść do kolejnego, przyciśnij krótko przycisk. Aby skasować zestaw danych, przyciśnij przycisk przez dłużej niż 2 sekundy, aby wrócić do ekranu głównego, przyciśnij dwukrotnie przycisk, zachowując jak najmniejszy odstęp czasu.

Obrót ekranu:

Aby obrócić ekran przytrzymaj przycisk, aż zaświeci się czerwona dioda LED i od tej pory trzymaj jeszcze 4 sekundy (bez przerwy). Ekran odwróci się i zostanie to zapamiętane nawet po odłączeniu zasilania.

Obrót ekranu

Obrót ekranu

Funkcja wyłączenia ekranu:

Aby wejść w tryb oszczędzania energii, przyciśnij przycisk na więcej niż 6 sekund. Ekran zgaśnie, aby ponownie go uruchomić, przyciśnij krótko przycisk.

Dodaj komentarz