Instrukcja obsługi do generatora funkcyjnego DDS.

Na poniższym zdjęciu opisano złącza, oraz funkcje przycisków:

generator DDS opis złącz

generator DDS opis złącz

Generator DDS wyposażony jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 16 znaków x 2 linie z niebieskim podświetlaniem. Generator zasilany napięciem +5V poprzez złącze USB (gniazdo USB typ B). Po podłączeniu zasilania włączy się podświetlenie wyświetlacz LCD, oraz wyświetli się komunikat z menu.

Generator DDS posiada wbudowaną przetwornicę napięć symetrycznych. W przypadku gdy nie korzystamy z funkcji generacji przebiegów (OFF) można wykorzystać wyjścia napięć -12V, +12V, +5V do zasilania zewnętrznych układów i urządzeń np. wzmacniaczy operacyjnych, płytek stykowych itp. Maksymalna wydajność prądowa dla wyjścia napięcia symetrycznego -12/+12V wynosi 100mA. Obciążanie wyjścia większym prądem może spowodować uszkodzenie przetwornicy.

wyjście BNC OUT: wyjście z generowanym przebiegiem: sinusoida/prostokąt/trójkąt/piła/piła odwrócona/szumy/przebieg EKG/

wyjście BNC HS: wyjście High Speed – wyjście wysokiej częstotliwości 1MHz/2MHz/4MHz/8MHz przebieg prostokątny. W danej chwili możliwe jest tylko korzystanie z wyjścia OUT lub HS. Praca równoczesna jest niemożliwa.

Korzystając z wyjścia OUT możemy regulować amplitudę, oraz offset przebiegu za pomocą potencjometrów odpowiednio opisanych.

Sterowanie generatorem, poruszanie się po menu:

Generator DDS wyposażony jest w 6 klawiszy funkcyjnych:

  • RESET – resetuje całe urządzenie
  • OK – uruchamia generację danego przebiegu (ON/OFF)
  • strzałki lewo, prawo – regulacja wartości częstotliwości
  • strzałki góra, dół – poruszanie się po menu funkcyjnym generatora

 

menu generatora DDS - funkcje

menu generatora DDS – funkcje

 

 

Dodaj komentarz