Dziś pokażemy jak pracować z modułami przekaźników dostępnych w sklepie Gotronik.pl, za pomocą zestawu uruchomieniowego opartego o mikrokontroler Atmega32.

Co potrzebujemy:

     Oczywiście, w ofercie Gotronik posiadamy wiele różnych modułów, zarówno jedno, dwu, cztero lub ośmio przekaźnikowe, zasilane napięciem 5V lub 12V. Każdy z naszych modułów posiada optoizolator, oddzielny dla każdego przekaźnika. Co to znaczy? Dzięki optoizolatorom, możemy bez obaw podłączać wysokonapięciowe urządzenia pod styki zwierno-rozwierne przekaźnika (np urządzenia zasilane napięciem sieciowym 230V). W przypadku awarii przekaźnika, wysokie napięcie nie uszkodzi mikroprocesora podłączonego do modułu. Optoizolator fizycznie odłącza mikrokontroler od przekaźnika. Kolejną zaletą jest też to, że zaburzenia przewodzone generowane przez podłączone urządzenia, nie przenikają do mikrokontrolera. Zaburzenia takie mogą źle wpływać na pracę procesora (resety, nieprawidłowo wykonywane operacje). Zjawisko to jest często bagatelizowane przez początkujących.

           Zacznijmy od podłączenia urządzeń. W tym przykładzie będziemy wykorzystywać dwa typy modułów przekaźników.


Wejścia In1 – In8 podłączamy do pinów portu mikrokontrolera Atmega. Pin GND podłączamy do masy, a Vcc i COM do +5V. Pin COM jest pinem zezwalającym – gdy podamy na ten pin napięcie zasilania modułu, przekaźniki działają. Gdy napięcie jest równe zero, przekaźniki nie będą działać, mimo ich zasilenia.

Podłączenie modułu przekaźników do zestawu uruchomieniowego

Podłączenie modułu przekaźników do zestawu uruchomieniowego

Przekaźniki, podobnie jak diody LED, sterowane są stanem wysokim. Kod będzie analogiczny:

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void){
	DDRB = 0xff;

  while(1){
  	PORTB = ~255;
  	_delay_ms(350);
  	PORTB = 255;
  	_delay_ms(350);

  }
}

Dla drugiego modułu przekaźników, ze wszystkim będziemy postępować tak samo, jedyną różnicą jest brak pinu COM. Moduł ten daje nam dodatkową możliwość, w postaci zasilenia cewek zewnętrznym napięciem, za pomocą pinu RVcc.

Podłączenie modułu przekaźników do zestawu uruchomieniowego

Podłączenie modułu przekaźników do zestawu uruchomieniowego

Filmy przedstawiające opisywane rozwiązania.

 

Oczywiście można zastosować w tym przykładzie kod, który po naciśnięciu przycisku zapalał nam diodę. Tylko zamiast diód podłączyć przekaźniki 🙂

 

Dodaj komentarz