W artykule przeprowadzimy porównanie zakresów pomiarowych, oraz funkcji przenośnych multimetrów cyfrowych (kieszonkowych) z serii UT33 produkcji Uni-t.

Mierniki UT33A UT33AB UT33C UT33D

Poniższa tabelka z porównaniem funkcji pomiarowych multimetrów UT33:

Model UT33A UT33B UT33C UT33D
Funkcje pomiarowe
Napięcie stałe DC Tak Tak Tak Tak
Napięcie zmienne AC Tak Tak Tak Tak
Prąd stały DC Tak Tak Tak Tak
Prąd zmienny AC Tak Nie Nie Nie
Rezystancja Tak Nie Nie Tak
Funkcje specjalne
Automatyczna zmiana zakresu pomiarowego Tak Nie Nie Nie
Akustyczny tester ciągłości Tak Nie Tak Tak
Tester tranzystora Tak Nie Nie Nie
Wskaźnik rozładowania baterii Tak Tak Tak Tak
Dioda Tak Tak Tak Tak
Podświetlany wyświetlacz Nie Tak Tak Tak

Jak widać z powyższej tabelki oprócz różnic w funkcjach pomiarowych miernik UT33A posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych. Pozostałe modele tj. UT33B, UT33C i UT33D mają ręczną zmianę zakresów pomiarowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie trakcie wykonywania pomiarów np. napięcia nie wolno zmieniać zakresów pomiarowych (może to spowodować wypalenie się styków w mierniku) to automatyczna zmiana zakresów pomiarowych w modelu UT33A jest dużym udogodnieniem.

Kolejną cechą multimetru UT33A funkcja pracy w uśpieniu. Jest to korzystna funkcja z punktu widzenia oszczędności baterii, ale np: podczas wykonywania dłuższych pomiarów lub obserwacji napięcia miernik może się wyłączyć. Szkoda że nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji.

Multimetry UT33B, UT33C i UT33D mają funkcję podświetlania wyświetlacza LCD, co jest przydatne podczas pracy w warunkach słabego lub braku oświetlenia.

 

Przykładowe pomiary:

W celu porównania zestawiliśmy poniższy układ pomiarowy:

na zasilaczu laboratoryjnym RPS-3005D ustawiono napięcie referencyjne 5,0V. Do wyjścia zasilacza podłączono multimetry UT33A UT33B UT33C UT33D, oraz multimetr UT71A wzorcowy. Na UT71A sprawdzaliśmy wartość ustawionego napięcia na zasilaczu. Wynik ten traktowaliśmy jako wzorcowy. Następnie sprawdzaliśmy wyniki pomiarowe na badanych multimetrach z serii UT33.

 

Porównanie multimetrów z serii UT33

Porównanie multimetrów z serii UT33

 

Sposób obliczania błędu pomiarowego:

Przykładowe obliczenia błędu dla miernika UT33A:

Dokładność pomiaru dla tego multimetru wynosi ±0,8% +1. Wskazana wartość to 5,03V. Aby obliczyć błąd pomiaru należy pomnożyć wskazaną wartość 5,03V przez 0,8% i dodać najmniej znaczącą liczbę, w tym przypadku 0,01V.

Równanie przyjmuje postać:

± 5,03V·0,8%+0,01V = ± 0,05V

Końcowe wskazanie multimetru można zapisać następująco 5,03 ± 0,05V.

Napięcie: Model: Wartość wskazana: Dokładność: Błąd pomiarowy:
5V UT33A 5,03 ±0,8%+1 0,050
UT33B 5,03 ±0,5%+2 0,045
UT33C 5,01 ±0,5%+2 0,045
UT33D 5,02 ±0,5%+2 0,045
15V UT33A 15,05 ±0,8%+1 0,130
UT33B 15,04 ±0,5%+2 0,095
UT33C 15 ±0,5%+2 0,095
UT33D 15,02 ±0,5%+2 0,095
30V UT33A 30,09 ±0,8%+1 0,251
UT33B 30,01 ±0,5%+2 0,35
UT33C 30 ±0,5%+2 0,35
UT33D 30 ±0,5%+2 0,35
Zdjęcia z przeprowadzonych testów

Zdjęcia z przeprowadzonych testów napięcie 30V

Zdjęcia z przeprowadzonych testów napięcie 5V

Zdjęcia z przeprowadzonych testów napięcie 5V

Zdjęcia z przeprowadzonych testów napięcie 15V

Zdjęcia z przeprowadzonych testów napięcie 15V

Dodaj komentarz