W artykule przedstawię sposób obliczenia dokładności – tolerancji wskazań mierników elektrycznych.

Obliczenia zostaną przeprowadzone na przykładzie wskaźnika napięcia UT15C.

Wskaźnik napięcia ma dokładność: ±(3% + 5).

Jak interpretować poniższy zapis? Zapis ±(3% + 5) oznacza że miernik ma tolerancję wskazań ±3% + 5 cyfr najmniej znaczących wyświetlanych na cyfrowym wyświetlaczu.

Przykładowe obliczenie:

miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 027V.

błąd pomiarowy wynosi: 3% x 27V + 5V = ±5,81V

Podsumowując dokładność wskaźnika napięcia przy wyświetlanym napięciu 027V wynosi ±5,81V. Praktycznie źródło mierzonego napięcia może mieć faktyczną wartość od 21,19V do 32,81V.

Jak widać przyrząd UT15C nie bez powodu nazywany jest wskaźnikiem napięcia, ponieważ ma dość duży błąd pomiarowy.

 

Zobaczmy jaka jest wartość błędu pomiarowego dla miernika uniwersalnego UT61C:

miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 27,00V

multimetr UT61C ma błąd pomiarowy: ±(1,2% + 5).

błąd pomiarowy wynosi: 1,2% x 27V + 0,05V = ±0,374V

Podsumowując dokładność UT61C przy wyświetlanym napięciu 27,00V wynosi ±0,374V. Praktycznie źródło mierzonego napięcia może mieć faktyczną wartość od 26,63V do 27,374V.

Jak widać na przykładzie różnica pomiędzy UT15C a UT61C jest diametralna.

Dodaj komentarz