W ofercie firmy GOTRONIK można znaleźć wiele produktów posiadających funkcję zasilacza, testera oraz generatora PWM. Połączeniem tych urządzeń jest nowy produkt o numerze katalogowym BTE-932. Urządzenie posiada także podstawową funkcjaę miernik napięcia, prądu i mocy. Oprócz tej funkcji umożliwia także testowania ładowania urządzeń wyposażonych w system szybkiego ładowania QC2.0, QC3.0, FCP, SCP oraz AFC. Miernik posiada także funkcję automatycznego wykrywania systemu szybkiego ładowania. Dla urządzeń bez tych funkcji tester można wyłączyć. Urządzenie po przełączeniu w interfejsie może pełnić rolę zasilacza do 30V i maksymalnym prądzie 2A (moc maksymalna 15W). Dodatkowo XY-UDT posiada funkcję pozwalającą na ustawienia parametrów ładowania dzięki czemu można g wykorzystać do ładowania akumulatorów o małej pojemności i napięciu nie przekraczającemu 30V.

Moduł umożliwia także generowanie sygnału PWM o amplitudzie regulowanej od 0 do 30V, wypełnieniu od 0 – 100% oraz częstotliwości do 240kHz. Oprócz zwykłej generacji sygnału PWM urządzenie umożliwia regulację długości czasu trwania impulsu (stanu wysokiego oraz niskiego). Kształt przebiegu może być obserwowany również na wykresie. Oprócz wyżej wymienionych funkcji miernik posiada także możliwość pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika który znajduje się w zestawie. Duży kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,44″ jest bardzo czytelny oraz przejrzysty. Urządzenie może być zasilanie przez USB, microUSB-C oraz microUSB-B. Na wyjściu znajdują się złącza terminal block (ARK) do przykręcenia przewodów. Małe wymiary oraz waga sprawia że urządzenie może być wykorzystywane jako poręczne narzędzie do testowania oraz zasilania różnych urządzeń.

Parametry techniczne:

 • model:XY-UDT
 • tester napięcie i prądu
 • funkcja zasilacza
 • napięcie zasilania: 3,5 – 15V DC
 • napięcie wyjściowe: 0,6 – 30,00V DC
 • prąd maksymalny: 2,000A
 • rozdzielczość woltomierza: 0,01V
 • rozdzielczość amperomierza: 0,001A
 • dokładność woltomierza: 0,3% + 1 cyfra
 • dokładność amperomierza: 0,5% + 1 cyfra
 • zakres pomiaru pojemności: 0 – 999999Ah
 • pomiar pobranej energii: 0 – 999999Wh
 • pomiar czasu: 0 – 1000 godzin
 • funkcja miernika:
 • pomiar napięcia: 0 – 50,00V DC
 • pomiar prądu: 0 – 3,000A
 • pomiar mocy: 0.00 – 150,0W
 • rozdzielczość woltomierza: 0,01V
 • rozdzielczość amperomierza: 0,001A
 • dokładność wskazań woltomierza: 0,3% + 1 cyfra
 • dokładność wskazań amperomierza: 0,5% + 1 cyfra
 • pomiar pojemność: 0 – 999999Ah
 • pomiar pobranej mocy: 0 – 99999Wh
 • pomiar czasu: 0 – 1000 godzin
 • wbudowany generator sygnału PWM
 • zabezpieczenie przez przepięcie
 • ograniczenie prądowe
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
 • funkcja ładowania akumulatorów od 0,6V do 30V
 • moc maksymalna 15W
 • pomiar napięcia oraz prądu
 • pomiar mocy
 • pomiar pojemności o pobranej energii
 • pomiar czasu pracy
 • może być stosowany do pomiaru ładowania i rozładowywania baterii
 • wbudowany generator PWM
 • obrót ekranu o 360°
 • funkcja monitorowania zmiany napięcia i prądu na wykresie
 • regulacja napięcia minimalnego, maksymalnego, zabezpieczenia prądowego, przed przekroczeniem mocy, regulacja czasu ładowania, regulacja pojemności
 • tester ładowania: QC2.0 -9V, QC3.0 – 9V, AFC – 9V, FCP – 9V, SCP – 5,5V
 • automatyczne wykrywanie interfejsu ładowania
 • regulacja intensywności świecenia wyświetlacza
 • pomiar temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika (zestaw zawiera czujnik temperatury)
 • regulacja czasu wyłączenia podświetlenia
 • zmiana funkcji urządzenia
 • zmiana koloru ikon oraz tekstu
 • regulacja częstotliwości sygnału PWM
 • regulacja wypełnienia sygnału PWM
 • regulacja amplitudy sygnału PWM
 • funkcja przemiatanie PWM
 • podgląd kształtu sygnału na wykresie
 • funkcja PWM: Normal, Fine oraz Pulse
  funkcja PWM (Normal):
 • częstotliwość: 1Hz – 240kHz
 • wypełnienie 0 – 100%
 • regulacja wypełenia z krokiem: 0,1%
 • regulacja amplitudy: 0,60 – 30,00V
  funkcja PWM (Fine)
 • częstotliwość: 1Hz – 24,0kHz
 • wypełnienie: 0 – 100%
 • regulacja wypełnienia z krokiem: 0,1%
 • regulacja amplitudy: 0,60 – 30,00V
  funkcja PWM (Pulse)
 • czas trwania impulsu (wysoki): 0 – 65,535s
 • czas trwania impulsu (niski): 0 – 65,535-P-T)s
 • regulacja amplitudy: 0,60 – 30V
 • liczba impulsów: 0 – 99999
 • wejście: gniazdo USB, gniazdo microUSB-C, microUSB-B
 • wyjście z modułu: gniazda terminal block (ARK)
 • wyświetlacz LCD 1,44″
 • wymiary: 81 x 36 x 16 mm

Zestaw zawiera:

 • 1 x miernik/zasilacz/generator XY-UDT
 • 1 x czujnik temperatury
 • 1 x śrubokręt precyzyjny 

Opis wyprowadzeń oraz przycisków:

 1. Gniazdo USB – wejście zasilania modułu
 1. Gniazdo microUSB-B – wejście zasilania modułu
 2. Gniazdo XH2.54 – miejsce do podłączenia czujnika temperatury z zestawu
 1. COM – masa (używana przy korzystaniu PWM)
 2. OUT- – masa przy włączonej funkcji zasilacza, A – pomiar prądu podczas włączonego trybu testowania akumulatorów)
 3. OUT+ – „+” zasilania przy włączonej funkcji zasilacza. V – miernik napięcia dla włączonej funkcji trybu testowania akumulatorów
 4. PWM – wyjście sygnału PWM
 1. Gniazdo microUSB-C – do podłączenia źródłą zasilania
 2. SET – umożliwia poruszanie się i aktywowanie parametrów które mogą być zmieniane
 3. DOWN – na dół (dekrementacja parametru)
 4. UP – do góry (inkrementacja parametru)
 5. ON/OFF – włącza / wyłącza wyjście modułu

Zmiana funkcji modułu:

W celu zmiany funkcji modułu należy wykonać następujące kroki:

 1. Włączyć moduł do zasilania.
 2. Naciskając przycisk UP lub DOWN przejśc do okna ustawień.
 3. Nacisnąć przycisk SET. Podświetli się funkcja: PER, PWM lub VHA
 4. Naciskając przycisk UP lub DOWN zmieniamy funkcję miernika na przez nas wybraną.
 5. Żeby zapisać wybór przytrzymujemy przycisk SET.
 6. Moduł posiada 3 funkcje do wyboru: PWM – funkcja generatora PWM, VAH – funkcja pomiaru oraz kontrolera ładowania akumulatorów, PER – funkcja zasilacza

Opis wyświetlanych informacji

Funkcja PER

Funkcja ta umożliwia regulację parametrów zasilacza. Poniżej przedstawiamy schemat podłączenia. Podczas używania funkcji zasilacza gniazda PWM oraz COM są niepodłączone. OUT + jest to + zasilacza natomiast OUT – jest to -.

W trakcie pracy urządzenia w funkcji zasilacza możemy odczytać napięcie ustawione na wyjściu, pobór prądu oraz moc. Dodatkowo po przełączeniu na kolejny ekran urządzenie umożliwia odczyt pojemności oraz pobranej energii przez moduł. Następnie wyświetlany jest aktualny czas oraz napięcie zasilania modułu. W kolejnym oknie możemy zaobserwować zmianę napięcia oraz prądu w czasie. Dodatkowo na górze ekranu wyświetlane jest napięcie maksymalne oraz prąd jakie są wyświetlane na wykresie. U dołu ekranu widzimy minimalne napięcie oraz prąd. W kolejnym oknie możemy ustawić napięcie maksymalne, minimalne, ograniczenie prądowe, czas ładowania (pracy). Do aktywacji zasilacza należy nacisnąć przycisk ON/OFF. W przypadku gdy na wyświetlaczu jest symbol LVP oznacza to że napięcie zasilania jest zbyt niskie i nie jest możliwe uruchomienie przetwornicy (zasilacza).

Funkcja VAH

Funkcja pomiarowa. Służy do pomiaru między innymi prądu oraz napięcia podłączonego do układu. W celu aktywacji miernika (włączenia) trzeba nacisnąć przycisk ON/OFF. Poniżej przedstawiamy sposób podłączenia miernika.

W pierwszym ekranie miernika możemy odczytać napięcie, prąd, pojemność, pobraną energię, moc oraz czas pracy. Kolejne okno przedstawia wykres z informacją o prądzie i napięciu, a także wartości minimalne i maksymalne prądu i napięcia. W kolejnym oknie ponownie widzimy ustawienia parametrów pomiaru.

Funkcja PWM

Generator PWM. Poniżej przedstawiamy sposób podłączenia generatora PWM. Urządzenie posiada możliwość generowanie sygnału PWM. Moduł umożliwia regulacje częstotliwości, wypełnienia oraz amplitudy.

W pierwszym oknie możemy zmienić częstotliwość sygnału, wypełnienie, amplitudę oraz funkcję generatora. Urządzenie posiada 3 funkcje: Normal – praca normalna, fine – precyzyjna, PUL- praca impulsowa (regulacja czasu trwania stanu wysokiego oraz niskiego a także ilości cyklów. Następnie wyświetlany jest przebieg sygnału na którym możemy zaobserwować amplitudę częstotliwość oraz wypełnienie.

Podczas korzystania z funkcji PUL mamy do ustawienia: P-T czas trwania stanu wysokiego, N-T – czas trwania stanu niskiego, Amp – amplitudę sygnału, P-P ilość cykli przebiegu.

Testowanie trybów szybkiego ładowania

Moduł umożliwia także automatyczne rozpoznawanie trybów szybkiego ładowania oraz testowanie ich. Wystarczy podłączyć telefon lub urządzenie wyposażone w ten system i naciskając przycisk AUTO. Można również ręcznie wybrać rodzaj za pomocą przycisku SET.

Zmiana kolorystyki

Producent umożliwił zmianę koloru wyświetlanych napisów oraz informacji. Mamy do wyboru kilku różnych propozycji. Zmianę dokonuje się w panelu ustawień urządzenia.

Obrót ekranu

Obrót ekranu dokonuje się przytrzymując przycisk ON.OFF przez 2s. Ekran można obracać o 360 stopni. Obrót można dokonywać jedynie gdy na ekranie wyświetlany jest pierwszy ekran miernika.

Pomiar sygnału z generatora PWM

Na poniższych zdjęciach przedstawiamy testy wykonane za pomocą oscyloskopu Hantek DSO5102BM. Przebiegi generowane przez moduł są prawidłowe. Kształt przebiegu oraz zbocza zostały zaprezentowane dla równych częstotliwości i amplitudy sygnału.

Pomiar napięcia

Jak źródło do pomiaru napięcia został użyty zasilacz laboratoryjny Zhaoxin RXN-305D. Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów. Wskazania mogą się od siebie różnić ze względu na mniejszą rozdzielczość woltomierza w zasilaczu.

Pomiar napięcia z modułu zasilacza

Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów wykonane za pomocą miernika Unit UT71B.