Elektroniczne obciążenie HD35 i HD25 opis złącz urządzenia:

A) aluminiowy radiator
B) gniazdo micro USB: max. prąd 2A, nie obsługuje szybkiego ładowania
C) wtyk USB A: max. prąd 5A, obsługuje szybkie ładowanie
D) gniazdo USB typ C: max prąd 5A, obsługuje szybkie ładowanie
E) wiatrak z inteligentną kontrolą obrotów zależna od temperatury
F) precyzyjny wieloobrotowy potencjometr
G) wyświetlacz LED
H) przycisk OK/+ (długie przyciśnięcie i krótkie mają różne zastosowana)
I) czerwona dioda wskazuje tryb QC2.0
J) niebieska dioda wskazuje tryb FCP/AFC
K) zielona dioda wskazuje tryb QC3.0
L) przycisk SET/- (długie przyciśnięcie i krótkie mają różne zastosowana)
M) kod QR do skanowania aby pobrać najnowszą instrukcję (manual)

Przycisk wyzwalania trybów szybkiego ładowania od spodu urządzenia ma dwa zastosowania- długie przyciśnięcie i krótkie.

opis funkcji elektronicznego obciążenia HD35 i HD25:

funkcje ochronne (zabezpieczenia)
OVP (ochrona przed przepięciem): działa w zakresie napięć od 25V do30V. Układ uszkodzi się nieodwracalnie przy napięciu wejściowym ponad 30V.
OTP (ochrona przed przegrzaniem): gdy temperatura obciążenia przekroczy 80℃ wyświetli się powiadomienie
OPP (ochrona przed zbyt dużą mocą): po przekroczeniu 80℃ wyświetli się OPP

Urządzenie posiada dwa tryby korzystania z powyższych zabezpieczeń. Zmianę trybu pracy można ustawić przyciskając długo przycisk set. Gdy obciążenie zostanie odłączone w skutek powyższego przekroczenia wartości (napięcia, mocy lub temperatury):
– (ON) może wrócić do normalnej pracy po wcześniejszym zmniejszeniu (napięcia, mocy lub temperatury)
– (OFF) może pozostać zablokowane do czasu tzw. twardego resetu – odłączenia i ponownego podłączenia urządzenia do zasilania.

Urządzenie wyposażone jest w wentylator chłodzący radiator, który załącza się po przekroczeniu prądu obciążenia 2A lub gdy temperatura osiągnie 40℃.
Regulację prądu obciążenia umożliwia precyzyjny potencjometr. Wartość prądu można płynnie zmieniać z dokładnością do 0,01A.

Długie przyciśnięcie przycisku OK zmienia tryb startowy urządzenia:
– (ON) urządzenie po podłączeniu od razu jest włączone
– (OFF) urządzenie po podłączeniu jest w trybie oczekiwania, a wyświetlacz miga

 

 

Funkcja wyzwalania trybów szybkiego ładowania:

1. Elektroniczne obciążenie może być używane do testowania trybów szybkiego ładowania QC2.0, QC3.0, Huawei FCP, Samsung AFC 9V w ładowarkach USB posiadających taką funkcję. Kolor świecenia diody symbolizuje aktualnie włączony tryb: czerwony Quick Charge 2.0, zielony Quick Charge 3.0, niebiekski AFC/FCP.
2. Funkcja wykrywania szybkiego ładowania:
Użycie trybu AUTO sprawi, że urządzenie automatycznie wykryje typ źródła napięcia. Jeżeli zostanie wykryta obsługa szybkiego ładowania, obciążenie dostosuje odpowiednie napięcie.

Instrukcja obsługi:
Obciążenie jest zasilane w zakresie 4-25 V (polaryzacja wejścia nie może być odwrócona), dioda LED będzie migać, aby przypomnieć bieżącą wartość ustawienia. Naciśnięcie przycisku OK załącza wyjście urządzenia.

1. Dostosuj wartość prądu wyjściowego.
Prąd można regulować zarówno w trybie spoczynku jak i obciążenia. Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa wartość, a obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara zmniejsza wartość prądu obciążenia.

2. Dostosuj status wyświetlacza LED
Po podłączeniu domyślnie wyświetla się wartość prądu wyjściowego. Przycisk „SET” zmienia wyświetlanie między prądem A, mocą P i napięciem V.

3. Włącz lub odłącz obciążenie
Przycisk „OK” włącza lub wyłącza obciążenie (wyświetlacz miga).

UWAGA: Należy uważnie sprawdzić prąd wyjściowy zasilacza. Zaleca się ustawić na obciążeniu mniejszy prąd w stosunku do maksymalnego znamionowego ładowarki.

Funkcja wyzwalacza
Należy długo przytrzymać przycisk trigger aby zmieniać tryby ładowania między 4 trybami QC2.0, QC3.0, AFC/FCP i AUTO. Jednocześnie zaświeci się wskaźnik LED. Po przełączeniu trybu stan wyzwolenia ostatniego trybu zostanie zgaszony. W tym trybie obciążenia nie można włączać i wyłączać, ale prąd obciążenia można nadal regulować za pomocą potencjometru.

Tryb odpowiadający różnym stanom wyświetlania w trybie wyzwalania:

Funkcje przycisków w trybie wyzwalania:
Przycisk SET/-
Krótkie naciśnięcie: rozpoczęcie wyzwalania lub przełączanie napięcia bieżącego trybu szybkiego ładowania
Długie naciśnięcie: zapisanie bieżącego stanu szybkiego ładowania
Przycisk OK/+:
Krótkie naciśnięcie: rozpoczęcie wyzwalania lub przełączanie napięcia bieżącego trybu szybkiego ładowania
Przycisk wyzwalania:
Krótkie naciśnięcie: tryb wyzwalania przełącznika
Długie naciśnięcie: przejście do wyboru trybu ładowania

1. Wyzwalacz QC2.0:
W trybie QC2.0 naciśnij przycisk OK, po 2s odpowiednia dioda LED zacznie migać, naciśnij przycisk + lub -, aby przełączać się pomiędzy QC2.0 5V, 9V, 12V i 20V.
2. Wyzwalacz QC3.0:
W trybie QC3.0 działanie wyzwalacza jest takie samo jak powyżej. Wyświetlacz pokazuje napięcie rzeczywiste, naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość napięcia.
3. Wyzwalacz FCP / AFC:
W trybie FCP / AFC działanie wyzwalacza jest takie samo jak powyżej. Naciśnij przycisk + lub -, aby przełączyć między FCP i AFC.
4. Wyzwalacz AUTO:
Tryb AUTO służy do wykrywania obsługi ładowarki dla protokołu szybkiego ładowania. Krótkie naciśnięcie przycisku „OK” w trybie AUTO w celu automatycznego wykrywania obciążenia. Należy odczekać około pół minuty po czym dioda LED wskaże protokół szybkiego ładowania obsługiwany przez ładowarkę. Zaświecenie np. diody czerwonej i zielonej oznacza, że ładowarka obsługuje funkcję QC2.0 i QC3.0

Dodaj komentarz