Moduły optoizolatorów

Moduły optoizolatorów

Asortyment sklepu Gotronik rozszerzamy o moduły optoizolatorów napięcia sieciowego i stałego. Moduły te mogą być z powodzeniem wykorzystywane w różnego rodzaju sterownikach, m.in sterownikach PLC.

Zadaniem optoizolatora jest odseparowanie jednej sekcji obwodu od drugiej. Stosuje się je zazwyczaj do zabezpieczania mikrokontrolerów w pracy z układami wysokonapięciowymi. Działanie optoizolatora oparte jest o diodę i fototranzystor umieszczone w obudowie. Gdy zasilimy diodę, fototranzystor zaczyna przewodzić. Dzięki temu powstaje izolacja galwaniczna która zabezpiecza jedną sekcję układu od drugiej nawet do napięcia 3kV.

W naszej ofercie można wyróżnić dwa typy modułów optoizolatorów:

  • moduły optoizolatorów napięcia stałego DC
  • moduły optoizolatorów napięcia sieciowego 220V

Optoizolatory napięcia stałego

Poniżej przedstawiono 3 moduły przeznaczone dla napięcia stałego. Są to moduły zawierające 1, 4 lub 8 kanałów optoizolatorów. Zacznijmy od pierwszego.

Model BTE-332 zawiera jeden optoizolator. Na wejście podłączamy źródło napięcia stałego 5V. Do zacisków wyjściowych (VCC, GND) podłączamy napięcie zasilania o wartości którą chcemy uzyskać na wyjściu OUT (np 5V, 12V, 24V). Gdy napięcie na wejściu jest równe zero, na wyjściu otrzymujemy wartość napięcia zasilania obwodu wyjścia. Gdy na wejściu pojawi się napięcie 5V, zapala się dioda LED, a sygnał na zacisku OUT zostanie odłączony.

Moduł BTE-332

Moduł BTE-332

Kolejny moduł to BTE-329. Jego działanie rózni się od poprzedniego. Izoluje on układy o napięciu zasilania 12V, zatem zarówno napięcie zasilania obwodu wejściowego jak i wyjściowego jest równe 12V. Do zacisku IGND podłączamy masę zasilania obwodu wejściowego, do złącz IN1 – IN4 sygnał wejściowy. Na odpowiednich wyjściach O1 – O4 uzyskamy sygnał wyjściowy, po uprzednim podłączeniu napięcia zasilania obwodu wyjściowego do złącz VO, GND.

Moduł BTE-

Moduł BTE-329

Moduł BTE-330 działa identycznie jak poprzedni. Jedyną różnicą jest większa ilość kanałów.

Moduł BTE- ile

Moduł BTE- 330

Kolejne urządzenie, moduł BTE-333 przeznaczone jest do izolacji napięcia sieciowego 220V. Moduł działa podobnie jak BTE-332. Do zacisków oraz podłączamy źródło napięcia sieciowego 220V. Do zacisków wyjściowych VCC, GND podłączamy źródło napięcia obwodu wyjściowego (np 5V, 12V, 24V). Gdy na wejście nie podajemy żadnego sygnału, na wyjściu obecne jest napięcie o wartości takiej, jakie podaliśmy na zaciski VCC, GND. Gdy na wejściu pojawi się napięcie sieciowe, wyjście zostaje odłączone.

Moduł BTE-333

Moduł BTE-333

Moduł BTE-331  działa podobnie jak BTE-333, jedyną różnicą jest większa ilość kanałów oraz dodatkowa dioda LED informująca o stanie wyjścia. Do zacisków L1-L3 oraz podłączamy źródło napięcia sieciowego 220V. Należy zauważyć że zacisk (zero) jest wspólny. Do zacisków wyjściowych VCC, GND podłączamy źródło napięcia obwodu wyjściowego (np 5V, 12V, 24V). Gdy na wejścia nie podajemy żadnego sygnału, na wyjściach obecne jest napięcie o wartości takiej, jakie podaliśmy na zaciski VCC, GND. Gdy na którymś z wejść pojawi się napięcie sieciowe, odpowiednie wyjście zostaje odłączone.

Moduł BTE-331

Moduł BTE-331

Ostatnie urządzenie, moduł BTE-328 przeznaczony jest do pracy z napięciem sieciowym 220V. Posiada oddzielne 8 oddzielnych wejść i wyjść. Napięcie zasilania obwodu wyjścia podłączamy do pinów VCC, GND. Podczas braku sygnału na wejściu, na wyjściu obecne jest napięcie o wartości napięcia obwodu wyjścia. Gdy na którymś z wejść pojawi się napięcie sieciowe, odpowiednia dioda LED zapala się i sygnał na wyjściu zostaje odcięty.

Moduł BTE-328

Moduł BTE-328

Wszystkie moduły oparte są o transoptor EL817 produkcji Everlight z którego właściwościami można zapoznać się TUTAJ.

Dodaj komentarz