Andonstar ADSM201 mikroskop cyfrowy – archiwizacja obrazów

Mikroskop Andonastar ADSM201 umożliwia nie tylko podgląd na żywo powiększanego obiektu ale i również zrobienie zdjęć oraz nagranie filmu. Rozwiązanie takie powoduje że pracując na tym urządzeniu w każdej chwili możemy zarchiwizować wykonywane czynności.

 

 

Urządzenie wyposażone jest w gniazdo mikro SD obsługujące karty do 32 GB. Zastosowanie karty mikro SD jest bardzo wygodne i popularne. Żeby wykonać zdjęcie należy:

  1. Umieścić kartę (stykami do góry) w przeznaczonym do tego celu gnieździe.
  2.  Włączyć urządzenie i przy pomocy przycisku mode (M) wybrać tryb podglądu na żywo i robienia zdjęć.
  3. Następnie ustawić ostrość wyświetlanego obrazu i przyciskiem Ok zrobić zdjęcie.
  4. Po naciśnięciu przycisku ekran zamiga i słyszany jest dźwięk migawki aparatu.
  5. Wykonane zdjęcie przechowywane jest w folderze PHOTO.
  6. Żeby obejrzeć zdjęcie za pomocą urządzenia, przyciskiem mode (M) malezy wybrać podgląd obrazów. Przełączanie przyciski góra/dół  umozliwia przeiwjanie zrobiuonych zdjęć.
  7. Jeżeli naciśniemy przycisk kłódki zdjęcie zostanie zabezpieczone przed usunięciem.

 

Mikroskop umożliwia także nagrywanie w tym celu należy:

  1. Włączyć mikroskop i przejść do trybu nagrwania wideo.
  2. Przyciśnięcie ok spowoduje rozpoczęcie nagrywania filmu.
  3. Jeżeli chcemy zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym wyłączeniem należy przycisnąć przycisk z symbolem kłódki spowoduje to brak rekacji pozostałych przycisków dzięki czemu film nie zostanie przypadkowo przerwany.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zdjęć wykonanych za pomocą mikroskopu:

 

Dodaj komentarz