Hantek DSO4102C - sekcja generatora

Hantek DSO4102C – sekcja generatora

Hantek zaproponował nowe urządzenie, które jest połączeniem oscyloskopu i generatora – DSO4102C. W poprzednim artykule opisaliśmy najważniejsze parametry urządzenia. Teraz przybliżmy możliwości samego generatora funkcyjnego DDS (który jest „wbudowany” w oscyloskopie).

Można wygenerować następujące przebiegi: sinus (Sine), trójkąt (Ramp), prostokąt (Square), trapez (Trape), DC, EXP, AM/FM, arbitralny (Arb). Maksymalna amplituda wygenerowanego sygnału wynosi 7 V, a najwyższa częstotliwość sygnału- 25 MHz.

Aby przełączać się pomiędzy menu sterującym generatora, a oscyloskopu należy używać przycisku GEN/DSO. Podświetlony przycisk oznacza sekcje generatora, zgaszony- oscyloskopu.

Sekcja generatora

Sekcja generatora

Generowanie sygnału sinusoidalnego:

Wciśnij przycisk GEN/DSO (powinien się podświetlić), aby przejść do generatora. Przyciskami F1 i F2 możemy zmieniać generowany sygnał, zaznacz Sine. Wciśnij F3 dwukrotnie, aby ustawić częstotliwość. Pokrętłem V0 najedź na wybraną cyfrę i wpisz ją przyciskają pokrętło V0. Teraz wciśnij F1, gdy wpisana wartość jest w Hz, F2 gdy jest w kHz i F3 jeśli jest w MHz. Wciśnij F4 i kręć pokrętłem V0 aby ustawić amplitudę. Wciśnij F5 i kręć pokrętłem V0 aby ustawić Offset. Gdy wciśniesz F6, przejdziesz do drugiej strony ustawień. Przyciskiem F1 przełączasz pomiędzy wyjściem Continuous (ciągły sygnał), a Single (pojedynczy pełny okres). Przyciskiem F2 wybierasz wyzwalanie: wyłączone, zbocze narastające, zbocze opadające. 

Generowanie sygnału trójkątnego:

Analogicznie do sygnały sinus. Klikając przycisk F6, aby przejść na drugą stronę, możesz ustawić wypełnienie (przycisk F4). W efekcie z sygnały prostokątnego można zrobić sygnał piłokształtny w skrajnych przypadkach.

Generowanie sygnału prostokątnego:

Identycznie jak dla sygnału prostokątnego, jest możliwość zmiany wypełnienia sygnału.

Generowanie sygnału trapezoidalnego: 

Podstawowe parametry ustawiamy identycznie, jak dla sygnału sinusa. Tutaj również na drugiej stronie można ustawić parametry sygnału: jak długo ma trwać narastanie, stan wysoki i opadanie.

Generowanie sygnału DC: 

Aby zmienić amplitudę sygnału DC, przejedź na sygnał np Trape, ustaw amplitudę i dopiero teraz przejdź do sygnału DC.

Generowanie sygnału EXP: 

Na drugiej stronie można ustawić parametry sygnału: typ (narastający czy opadający) i czas (w ms).

Generowanie sygnału AM/FM: 

W parametrach sygnału wybieramy modulacją częstotliwości (FM) lub amplitudy (AM), F0, głębokość modulacji i maksymalną częstotliwość.

Generowanie sygnału Arb: 

Ostatnim rodzajem sygnału jaki można wygenerować jest sygnał arbitralny.

Dodaj komentarz