Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego UT139C

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego UT139C

W poprzednim artykule przybliżyliśmy parametry miernika uniwersalnego UT139C, oraz jego funkcje. Teraz wykonamy podstawowe pomiary, które najczęściej są wykonywane przez elektroników i elektryków. Krok po kroku pokażemy co gdzie podłączyć i co nacisnąć. 

Zakupiony zestaw oprócz miernika UT139C zawiera dwa przewodu pomiarowe (czerwony i czarny), termoparę, baterie. W pierwszym kroku musimy zamontować baterie. Teraz możemy uruchomić miernik. Obrotowym przełącznikiem (pokrętłem) wybieramy parametr – wielkość elektryczną którą będziemy chwili zmierzyć. Następnie należy włożyć odpowiednio przewody pomiarowe. Dobrym zwyczajem ułatwiającym pracę jest zachowanie pewnej systematyki dotyczącej kolorów przewodów pomiarowych: do gniazda opisanego COM połączamy przewód czarny. Jest to masa GND. Kolor czerwony jak sam kolor obrazuje jest to przewód „gorący” , a więc do podłączenia dodatniego plusa mierzonego sygnału. O ile w przypadku niezachowania tej zasady w przypadku pomiaru napięcia lub prądu będziemy mamy wyświetlany wynik pomiarowy z minusem „-„, tak w przypadku pomiaru pojemności kondensatorów elektrolitycznych musimy zachować odpowiednią polaryzację.

Pomiar napięcia DC:

Przekręć pokrętło na pomiar napięcia (V). Podłącz przewody zgodnie z polaryzacją. Przyjrzyj się grafice i zdjęciu. Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru. Przyciskiem RANGE możesz zmienić zakres pomiarowy, a dłużej przyciskając RANGE wrócisz do pomiaru z automatycznym zakresem.

Podłączenie przy pomiarze napięcia

Podłączenie przy pomiarze napięcia

Pomiar napięcia

Pomiar napięcia

Pomiar napięcia AC i częstotliwości:

Przekręć pokrętło na pomiar napięcia (V). Wciśnij niebieski przycisk SELECT, aby przełączyć na prąd zmienny. Podłącz przewody (przy prądzie zmiennym polaryzacja dowolna). Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru. Teraz możemy jeszcze wykonać pomiar częstotliwości, wystarczy że wciśniesz przycisk Hz/%.

Pomiar napięcia AC i częstotliwości

Pomiar napięcia AC i częstotliwości

Pomiar prądu DC:

Przekręć pokrętło na pomiar prądu (A). Podłącz przewody zgodnie z polaryzacją. Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru. Przyciskiem RANGE możesz zmienić zakres pomiarowy, a dłużej przyciskając RANGE wrócisz do pomiaru z automatycznym zakresem.

Pomiar prądu DC

Pomiar prądu DC

Pomiar rezystancji:

Przekręć pokrętło na pomiar rezystancji (). Podłącz przewody do odpowiednich gniazd. Przyjrzyj się grafice i zdjęciu. Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru.

Podłączenie przy pomiarze rezystancji

Podłączenie przy pomiarze rezystancji

Pomiar rezystancji

Pomiar rezystancji

Pomiar temperatury:

Przekręć pokrętło na pomiar temperatury (°C). Podłącz termoparę. Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru. Wciśnij niebieski przycisk aby zmienić jednostkę na stopnie Fahrenheita (°F).

Podłączenie przy pomiarze temperatury

Podłączenie przy pomiarze temperatury

Pomiar temperatury

Pomiar temperatury

Pomiar pojemności:

Przekręć pokrętło na pomiar rezystancji (). Wciśnij 3 razy niebieski przycisk aby przełączyć na pomiar pojemności. Podłącz przewody do odpowiednich gniazd zgodnie z polaryzacją. Odczekaj. Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru.
W przypadku pomiaru wartości pojemności kondensatorów elektrolitycznych o dużej pojemności należy pamiętać o wstępnym rozładowaniu ich. W tym celu należy na chwilę zewrzeć wyprowadzenia „+” i „-” kondensatora i dopiero wtedy można przystąpić do podłączenia się do przewodów pomiarowych multimetr. Niezachowanie się do tej zasady może spowodować nieodwracalne uszkodzenia miernika.

Podłączenie przy pomiarze pojemności

Podłączenie przy pomiarze pojemności

Pomiar pojemności

Pomiar pojemności

Test ciągłości obwodu:

Przekręć pokrętło na pomiar rezystancji (). Wciśnij niebieski przycisk aby przełączyć na test ciągłości obwodu. Podłącz przewody do odpowiednich gniazd. Przyłóż odpowiednio do badanego obwodu. Gdy jest połączenie usłyszysz dźwięk.

Podłączenie przy testowaniu ciągłości obwodu

Podłączenie przy testowaniu ciągłości obwodu

Test ciągłości obwodu

Test ciągłości obwodu

Pomiar prądu cęgami:

Przekręcamy pokrętło maksymalnie w prawo, aby wybrać pomiar cęgami. Podłączamy cęgi, a następnie zaciskamy je na przewodzie. Wynik pomiaru zostanie wyświetlony na ekranie. Cęg CC-65 oraz przejściówki BNC-banan nie ma w zestawie, jest to wyposażenie opcjonalne.

Podłączenie przy pomiarze cęgami

Podłączenie przy pomiarze cęgami

Pomiar cęgami

Pomiar cęgami

Bezdotykowe wykrywanie napięcia:

Przekręcamy pokrętło na NCV i zbliżamy miernik do przewodu lub miejsca w którym występuje napięcie zmienne AC.

NCV No Contact Voltage - bezprzewodowe wykrywania napiecia

NCV No Contact Voltage – bezprzewodowe wykrywania napiecia

Dodaj komentarz