Instrukcja obsługi oscyloskopu DSO1062B cz.2

Instrukcja obsługi oscyloskopu DSO1062B cz.2

W poprzednim artykule (tutaj) omówiliśmy najważniejsze parametry oscyloskopu cyfrowego DSO1062B, produkowanego przez firmę Hantek. Opisaliśmy funkcję poszczególnych przycisków na panelu czołowym. Teraz pokażemy jak w praktyce wykonać najczęstsze operacje i pomiary. Dowiesz się jak podejrzeć sygnał podawany na kanał pierwszy, podejrzysz wyniki pomiarów automatycznych, zmienisz czułość napięciową i podstawę czasu, a na koniec skorzystasz z wbudowanego multimetru.

Pracę z oscyloskopem rozpoczniemy od podłączenia baterii. W tym celu należy położyć nasze urządzenie ekranem skierowanym do stołu, a następnie odkręcić śrubkę. Podnosimy kapkę i widzimy przewody, które należy połączyć. Jak? Wetknij wtyczkę do gniazda tak, aby każdy przewód o danym kolorze znajdował się w na przedłużeniu przewodu o tym samym kolorze. 

Podłączenie baterii 1

Podłączenie baterii 1

Podłączenie baterii 2

Podłączenie baterii 2

Gdy bateria jest już podłączona, przykręć tylną klapkę i odwróć oscyloskop. Teraz możemy uruchomić oscyloskop naciskając żółty przycisk ON/OFF. Przewodem BNC podłączamy sygnał z generatora DDS do wejścia CH1 oscyloskopu DSO1062B. Chcąc zaobserwować przebieg wykorzystamy do tego celu funkcję AUTOSET. Naciskamy przycisk AUTO, aby oscyloskop automatycznie dobrał odpowiednią czułość napięciową, podstawę czasu, rodzaj i poziom wyzwalania. Po krótkiej chwili od naciśnięcia przycisku AUTO na wyświetlaczu widoczny jest przebieg: SINUSOIDA i jej kilka okresów. Przejdźmy teraz do sekcji pomiarów automatycznych naciskając przycisk MEAS.

Pomiary AUTO

Pomiary AUTO

Po uruchomieniu funkcji MEAS w dolnej części wyświetlacza mamy wyświetlone 4 wartości pomiarów (automatycznie zmierzone przez oscyloskop). Możemy w każdej chwili zmienić wyświetlane parametry. Oscyloskop umożliwia pomiar 23 parametrów: napięciowych (oś Y np. napięcie między-szczytowe itp.) lub czasowych (oś Y np. częstotliwość, długość okresu, czas narastania itp.) Jak zatem zmienić rodzaj wyświetlanego pomiaru? Będąc w menu w sekcji pomiarów, strzałkami w lewo i prawo zaznaczamy jeden z wybranych parametrów i naciskamy klawisz F5 (Modify). Następnie przyciskiem F2 naciskamy tyle razy, aby pojawił się pożądany parametr. Nasz wybrany parametr zatwierdzamy naciskając F5 (OK). 

Układ odchylenia poziomego – podstawa czasu: 

Przyciski regulacji są używane do zmiany skali osi podstawy czasu, aby wyświetlony przebieg „skompresować” lub rozciągnąć.

Regulacja podstawy czasu

Regulacja podstawy czasu

Strzałkami regulujemy położenie sygnału w poziomie (oś X).

Regulacja pozycji w poziomie

Regulacja pozycji w poziomie

Układ odchylenia pionowego – czułość napięciowa: 

Przyciskami regulujemy czułość napięciową. Na panelu znajdują się dwa takie przyciski, ten po lewej stronie odpowiada za sygnał z kanału 1, a po prawej z kanału 2.

Regulacja czułości napięciowej

Regulacja czułości napięciowej

Aby przesuwać sygnał w pionie należy przyciskać strzałki odpowiednio w górę lub w dół. Na panelu znajdują się dwa takie przyciski zmiany pozycji, ten po lewej stronie odpowiada za sygnał z kanału 1, a po prawej z kanału 2.

Zmiana pozycji w pionie

Zmiana pozycji w pionie

Uruchomienie miernika uniwersalnego:

Wciśnij przycisk OSC/DMM aby uruchomić miernik. Sondy pomiarowe należy wetknąć w gniazda. Czarny przewód wtykamy w gniazdo COM, czerwony w gniazdo V/Ω/C. Domyślnie ustawiony jest pomiar napięcia.

Uruchomienie miernika

Uruchomienie miernika

Zatem mierzymy napięcie na wyjściu zasilacza laboratoryjnego.

Pomiar napięcia

Pomiar napięcia

Wciśnij przycisk F5 aby zmienić kolor wyświetlanego wyniku pomiaru. Dostępne są trzy kolory, my na grafice prezentujemy dwa.

Zmiana koloru

Zmiana koloru

Na koniec zmierzymy jeszcze pojemność kondensatora. Aby te było możliwe, wciśnij przycisk z symbolem kondensatora, podłącz element zgodnie z polaryzacją i poczekaj na wynik pomiaru.

Pomiar pojemności

Pomiar pojemności

Zapis (archiwizacja) przebiegów oscyloskopem DSO1062B na pamięci pendrive:

W oscyloskopie DSO1062B istnieje możliwość zapisu zrzutu ekranu na zewnętrznej pamięci pendrive. Na pamięci zostanie zapisany zrzut w dwóch w plikach (BMP i GIF). My poniżej  przedstawiamy przykładowe zapisy ze zrzutu ekranu poniżej. Oscyloskop zapisuje przebiegi statyczne – nieruchome. My w celu przyjemniejszego wrażenia dla oka skonwertowaliśmy kilka osobnych zrzutów ekranów do jednego pliku animowanego GIF.

Zrzut ekranu 1

Zrzut ekranu 1

Zrzut ekranu 2

Zrzut ekranu 2

Zrzut ekranu 3

Zrzut ekranu 3

 

Dodaj komentarz