moduł elektronicznego obciążenia

moduł elektronicznego obciążenia

W niniejszym artykule przedstawimy parametry elektronicznego obciążenia, oraz pokażemy jak obsłużyć układ. Co to jest to elektroniczne obciążenie? W elektronice ze słowem obciążenie kojarzy nam się: w przypadku wzmacniaczy mocy audio z głośnikiem, w układach stało-prądowych rezystor – opornik. Właśnie klasycznym obciążeniem jest rezystor. Dla przykładu: jeśli do źródła napięcia 10 V podłączymy obciążenie 1 Ω to w obwodzie popłynie nam prąd o wartości 1 A (zgodnie z prawem Ohma). A jeżeli chcielibyśmy wymusić ze źródła by popłynął jeszcze większy prąd to trzeba zmniejszyć wartość obciążenia, czyli w praktyce zmniejszyć  wartość rezystora lub podłączyć regulowany potencjometr. Jednak już w przypadku spadku napięcia na rezystorze 10 V i płynącym prądzie 1 A tracona jest na nim moc 1 W. Konieczne jest stosowanie rezystorów mocy, a o potencjometrach dużej mocy to można zapomnieć.

Prezentowane elektroniczne obciążenie umożliwia nam obciążenie źródła lub akumulatora prądem z płynną regulacją prądu w zakresie od 200 mA do 9,99 A.

Moduł do kupienia: http://www.gotronik.pl/modul-elektronicznego-obciazenia-p-4035.html

Parametry techniczne:

 • zakres napięcia (w trybie wyłączonym): 1 – 25 V regulacja co 1 V lub co 0,1 V
 • prąd rozładowania: 0,20 – 9,99 A regulacja co 0,1 A lub co 0,01 A
 • maksymalny błąd prądu rozładowania: 0,7 % – 0,01 A
 • maksymalny błąd testu pojemności: 0,5 A – 2.5 %, 2 A – 1,5 %, 5 A i wyżej – 1,2 %
 • napięcie rozładowania: 1,00 V – 30,00 V
 • maksymalny błąd pomiaru napięcia: 1 % ± 0,02 V
 • moc maksymalna: 60 W
 • Najwyższe parametry baterii testowanej: 999,9 Ah lub 9999 Wh

Instrukcja obsługi:

opis złącz i wyprowadzeń elektronicznego obciążenia

opis złącz i wyprowadzeń elektronicznego obciążenia

Układ wymaga zasilania 12 V DC.

Układ posiada dwa tryby (Fun1 i Fun2), aby przełączać się pomiędzy nimi, należy wcisnąć przycisk RUN i trzymać, podłączyć zasilanie 12 V DC, wciąż wciskając przycisk. Dopiero teraz zwalniamy przycisk. Potencjometrem zmieniamy pomiędzy trybem Fun1, czyli elektronicznym obciążeniem, a Fun2 trybem testowania pojemności baterii.  Teraz przyciśnij przycisk RUN, wyświetli się bEon, przekręć pokrętłem, ustawisz bEoF, zatwierdź przyciskiem RUN.

TRYB OBCIĄŻENIA ELEKTRONICZNEGO:

Podłącz układ do zasilania (12 V). Układ uruchomi się w trybie obciążenia elektronicznego, w stanie zatrzymania („RUN” zgaszony, w przeciwnym wypadku naciśnij przycisk RUN, aby wyłączyć obciążenie). Upewnij się że dioda RUN jest zgaszona. Gdy elektronicznym obciążeniem obciążasz baterię lub akumulator, zwróć uwagę na podłączenie- „+” do „P+” i „-„ do „P-„. Ustaw prąd i napięcie przekręcając pokrętłem, wyciskając pokrętło zmienisz rozdzielczość zmiany prądu i napięcia oraz przełączysz pomiędzy zmianą prądu i napięcia. Wciśnij przycisk RUN, aby obciążenie zaczęło działać, dioda „RUN” zaświeci się. Na górnym wyświetlaczu widzimy rzeczywistą wartość napięcia obciążenia wejściowego. Gdy ono spadnie poniżej ustalonego napięcia, dioda „RUN” miga, towarzyszy temu alarm dźwiękowy (pod warunkiem, że nie wyłączyłeś Buzzera). Aby zmodyfikować niskie napięcie, należy zatrzymać obciążenie.

TRYB TESTERA POJEMNOŚCI BATERII:

Testowana bateria powinna być w pełni naładowana. Przejdź do trybu Fun2. Podłącz baterię do „P+” i „P-„, zwracając szczególną uwagę na polaryzację. Przekręcając pokrętło ustaw prąd i napięcie rozładowania. Uruchom test przyciskiem RUN. Jeśli pojawi się na wyświetlaczu kod błędu, przerwij test i sprawdź przyczynę. Podczas testowania wartość napięcia, prądu, pojemności rozładowania i energii rozładowanie będzie zauważalnie zawyżona. Po ukończeniu rozładowywania, wyświetli się wynik i pojawi się wygnał dźwiękowy (pod warunkiem, że nie wyłączyłeś Buzzera). Naciśnij przycisk RUN i przekręć pokrętło, aby wyłączyć alarm, przekręcając pokrętło wyświetlimy dane rozładowania baterii. Ponownie wciskając RUN usuniemy dane i powrócimy do początkowych ustawień, należy to wykonać przed badaniem kolejnej baterii.

 

Ochrona i kody błędów:

 • Err1 – zbyt wysokie napięcie akumulatora
 • Err2 – zbyt niskie napięcie akumulatora, nie podłączony, lub błędna polaryzacja
 • Err3 – rezystancja jest zbyt duża lub bateria nie może sobie pozwolić, aby ustawić prąd rozładowania
 • Err4 – awaria obwodu
 • Err6 – moc pracy jest nieodpowiednia, użyj standardowego zasilacza 12 V
 • otP – ochrona przed przegrzaniem (z ang. over temperature protection)
 • Ert – czujnik temperatury uległ awarii lub temperatura jest zbyt niska
 • ouP – zbyt wysokie napięcie (z ang. over voltage protection)
 • oPP – zbyt wysoką mocą wyjściową (z ang. over power protection)

W kolejnym artykule przedstawimy jak podłączyć układ oraz wyniki naszych pomiarów. Zapraszamy

Dodaj komentarz