Przetwornica napięcia ujemnego

Przetwornica napięcia ujemnego

Przedstawiamy przetwornicę napięcia ujemnego zbudowaną na MC34063A. Przyjrzymy się parametrom modułu, zbudujemy układ pomiarowy i przeprowadzimy praktyczne testy – pomiary.

Zakres napięcia wejściowego wynosi od 3,6 V do 36 V DC prądu stałego. Natomiast zakres napięcia wyjściowego wynosi od 1,5 V do 36 V. Moc maksymalna wynosi 0,5 W, jednak ze względu na bezpieczeństwo pracy i temperaturę układu, producent proponuje aby moc była mniejsza niż przedstawiona wartość graniczna 0,5 W. Układ może być obciążony prądem do 100 mA, jednak zalecane jest aby była to wartość 50 mA.

Moduł do kupienia: http://www.gotronik.pl/modul-przetwornicy-napiecia-ujemnego-mc34063a-p-4015.html

Obsługa modułu:

Układ jest niezwykle prosty w budowie i obsłudze. Po poprawnym podłączeniu, możemy potencjometrem regulować napięcie wyjściowe. Należy uważać żeby nie przekroczyć wartości maksymalnej napięcia wyjściowego, czyli 36 V. Układ nie posiada zabezpieczenia, po przekroczeniu dopuszczalnych wartości zostanie trwale uszkodzony.

Opis Wejść/Wyjść:

Przyjrzyjmy się modułowi i opisowy wejść i wyjść, który został zobrazowany:

Opis wejść i wyjść modułu

Opis wejść i wyjść modułu

Układ pomiarowy:

Stworzyliśmy układ pomiarowy wykorzystując następujące urządzenia i elementy: opisywany moduł, zasilacz laboratoryjny RPS-3005DB 0-30V 5A (do zasilenia modułu), miernik uniwersalny UT 71B, przewody.

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Pierwszy pomiar przeprowadziliśmy jak na powyższym zdjęciu: badana przetwornica napięcia LCT-174  jest zasilana napięciem 10V z zasilacza laboratoryjnego RPS-3005DB. Wykonaliśmy pomiary napięcia na wyjściu przetwornicy. Największa wartość napięcia wyjściowego jaką otrzymaliśmy wynosiła – 3,52 V, natomiast najmniejsza wynosiła – 36 V (tej wartości nie przekraczaliśmy ze względu na bezpieczeństwo – dopuszczalne parametry pracy). Stad wniosek że przetwornica realizuje 2 funkcje: obniża napięcie wejściowe „Step Down” lub podwyższa napięcie wejściowe „Step Up” na wyjściu i oczywiście przy okazji odwraca kierunek napięcia.

Drugi pomiar: Sprawdzimy jak wygląda stabilność ustawionej wartości napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia wejściowego. Z przeprowadzonych pomiarów wynika że napięcie wejściowe (zasilające przetwornicę) ma wpływ na wartość napięcia wyjściowego. Na poniższym wykresie prezentujemy wyniki z pomiarów:

Wykres zależności Uwyj od Uwej

Wykres zależności Uwyj od Uwej

Dodaj komentarz