przedwzmacniacz audio LM1036N

przedwzmacniacz audio LM1036N

Przedstawiamy przedwzmacniacz audio zbudowany w oparciu o układ LM1036N. Realizowane funkcje: regulacja wzmocnienia (głośności), balansu pomiędzy kanałem prawym i lewym, regulacja tonów wysokich (soprany), regulacja tonów niskich (basy). Przedwzmacniacz jest niezbędnym elementem w systemach audio pomiędzy źródłem dźwięku, a końcówką mocy (wzmacniaczem).

Przeprowadzimy podstawowe pomiary wzmocnienia, oraz będziemy obserwować charakterystyki przebiegów na wskutek zmian barwy dźwięku (regulacja tonów niskich i wysokich).

Moduł przedwzmacniacza audio LM1036N do kupienia:
http://www.gotronik.pl/przedwzmacniacz-audio-lm1036n-p-4030.html

Przedwzmacniacz audio

Przedwzmacniacz audio LM1036N

Poniżej przedstawiamy graficzny opis wejść i wyjść układu:

Opis wejść i wyjść układu

Opis wejść i wyjść układu

Do czego służą potencjometry w układzie? Patrząc od lewej strony, pierwszy potencjometr służy do regulacji tonów niskich (bas). Kolejny służy do regulacji tonów wysokich, następny sterowanie balansem pomiędzy lewo i prawo. Ostatni potencjometr służy do sterowania wzmocnieniem czyli głośnością.

Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Przeprowadziliśmy pomiary. Do zmontowania układu pomiarowego wykorzystaliśmy: moduł badanego przedwzmacniaczazasilacz laboratoryjny RPS-3005DB 0-30V 5A  przewody, oscyloskop cyfrowy Hantek DSO5102BM 100 MHz, oraz generator funkcyjny DDS Siglent 20 MHz SDG1020.

Układ zasilamy z zasilacza laboratoryjnego RPS-3005DB napięciem 12V. Na wejście przedwzmacniacza połączamy generator funkcyjny SDG1020, który na wyjściu ma ustawiony przebieg prostokątny o częstotliwości f=1kHz. Dodatkowo sygnał z generatora podłączamy do kanału pierwszego CH1 oscyloskopu DSO5102BM (abyśmy mogli na bieżąco porównywać go z sygnałem wyjściowym). Do drugiego kanału  CH2 podłączamy wyjście sygnału z przedwzmacniacza.

Poniżej zamieszczam zrzuty ekranu z oscyloskopu:

CH1 – kanał pierwszy – przebieg w kolorze żółtym –> sygnał wejściowy audio (z generatora)
CH2 – kanał drugi – przebieg w kolorze niebieskim–> sygnał wyjściowy z przedwzmacniacza audio

pomiar 1: potencjometry od barwy dźwięku w pozycji neutralnej

pomiar 1: potencjometry od barwy dźwięku w pozycji neutralnej

pomiar 2: potencjometry od barwy dźwięku w pozycji neutralnej | zmiana wzmocnienia - głośności

pomiar 2: potencjometry od barwy dźwięku w pozycji neutralnej | zmiana wzmocnienia – głośności

pomiar 3: regulacja tonów wysokich (sopranów) wartość maksymalna

pomiar 3: regulacja tonów wysokich (sopranów) wartość maksymalna

pomiar 4: regulacja tonów wysokich (sopranów) wartość minimalna

pomiar 4: regulacja tonów wysokich (sopranów) wartość minimalna

pomiar 5: regulacja tonów niskich (basów) wartość maksymalna

pomiar 5: regulacja tonów niskich (basów) wartość maksymalna

pomiar 6: regulacja tonów niskich (basów) wartość minimalna

pomiar 6: regulacja tonów niskich (basów) wartość minimalna

pomiar 7: regulacja tonów wysokich i niskich

pomiar 7: regulacja tonów wysokich i niskich

pomiar 8: regulacja tonów wysokich i niskich

pomiar 8: regulacja tonów wysokich i niskich

pomiar 9: regulacja tonów wysokich i niskich

pomiar 9: regulacja tonów wysokich i niskich

pomiar 10: obserwacja charakterystyki przenoszenia częstotliwości. Na generatorze ustawimy funkcję przemiatania częstotliwości SWEEP od 0Hz do 1MHz. Jak widać wraz ze wzrostem częstotliwości następuje spadek wzmocnienia (tłumienia częstotliwości). Pasmo przenoszenia przedwzmacniacza jest o wiele szersze w stosunku do zakresu częstotliwości akustycznych.

pomiar 10: obserwacja charakterystyki przenoszenia częstotliwości. Na generatorze ustawimy funkcję przemiatania częstotliwości SWEEP od 0Hz do 1MHz. Jak widać wraz ze wzrostem częstotliwości następuje spadek wzmocnienia (tłumienia częstotliwości). Pasmo przenoszenia przedwzmacniacza jest o wiele szersze w stosunku do zakresu częstotliwości akustycznych.

pomiar 11: obserwacja charakterystyki przenoszenia częstotliwości. Na generatorze ustawimy funkcję przemiatania częstotliwości SWEEP od 0Hz do 1MHz. Jak widać wraz ze wzrostem częstotliwości następuje spadek wzmocnienia (tłumienia częstotliwości). Pasmo przenoszenia przedwzmacniacza jest o wiele szersze w stosunku do zakresu częstotliwości akustycznych.

pomiar 11: obserwacja charakterystyki przenoszenia częstotliwości. Na generatorze ustawimy funkcję przemiatania częstotliwości SWEEP od 0Hz do 1MHz. Jak widać wraz ze wzrostem częstotliwości następuje spadek wzmocnienia (tłumienia częstotliwości). Pasmo przenoszenia przedwzmacniacza jest o wiele szersze w stosunku do zakresu częstotliwości akustycznych.

Dodaj komentarz