bte143_mienik_usbPrzedstawiamy instrukcję obsługi miernika napięcia, prądu i mocy pobieranej z portu USB (numer katalogowy BTE-143). Wskażemy jakie wielkości fizyczne zmierzy to urządzenie. Do czego się je wykorzystuje? Dzięki niemu możemy sprawdzić wydajność prądową portu USB, skontrolować ładowanie Power Banków, Tabletów, Smartfonów i innych urządzeń USB, sprawdzimy też działanie portów USB 2.0 i 3.0. Miernik włącza się w szereg pomiędzy gniazdo USB ładowarki lub komputera, a odbiornik. Przyjrzyjmy się na początku parametrom urządzenia.

Pomiar napięcia na porcie USB wykonywany jest z rozdzielczością 0,01 V, prądu z rozdzielczością 0,01 A. Zakresy pomiarowe miernika: napięcie stałe DC zmierzymy od 3,70 – 9,99  13,0 V, prąd  od 0,00 do 3,00 A, temperaturę od –10 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza, pojemność od 0 – 9999 mAh – 99,99 Ah, energię  od 0 – 9999 mWh – 1300 Wh, czas pracy od o do 99 h 59 min. Odświeżanie wyników pomiaru następuję dwa razy na sekundę.

Miernik do kupienia: http://www.gotronik.pl/miernik-napiecia-pradu-temperatury-portu-usb-p-3998.html

  

Instrukcja obsługi:

opis parametrów wskazywanych przez miernik USB

opis parametrów wskazywanych przez miernik USB

Gdy podłączymy miernik  USB do źródła zasilania (np. bezpośrednio do portu USB), na ekranie pojawi się komunikat powitalny:

Ekran powitalny

Ekran powitalny

Następnie pojawi się ekran główny z aktualnymi pomiarami: napięcie, czas działania, temperatura, prąd, pojemność, komórka pamięci.

Ekran główny

Ekran główny

Obrót ekranu:

Aby obrócić ekran trzymaj wciśnięty przycisk, podłącz moduł do zasilania. Pojawi się ekran powitalny, nadal trzymaj przycisk. Przycisk zwolnij dopiero jak zobaczysz zasygnalizowanie czerwoną diodą LED. Pojawi się już odwrócony ekran powitalny. Ekran odwróci się i zostanie to zapamiętane nawet po odłączeniu zasilania.

Obrót ekranu

Obrót ekranu

Przełączanie pomiędzy pojemnością, a energią:

Na ekranie głównym wyświetlana jest albo pojemność (Ah) lub energia  (Wh). Aby przełączać te wielkości fizyczne, przyciśnij raz, krótko przycisk.

Funkcja wyłączenia ekranu:

Aby wejść w tryb oszczędzania energii, przyciśnij przycisk na więcej niż 6 sekund. Ekran zgaśnie, aby ponownie go uruchomić, przyciśnij krótko przycisk.

Funkcje ochrony:

 • OVP – przeciw zbyt wysokiemu napięciu, na ekranie, za wynikiem pomiaru napięcia pojawi się strzałka w górę, która to sygnalizuje
 • UVP – przeciw zbyt niskiemu napięciu, na ekranie, za wynikiem pomiaru napięcia pojawi się strzałka w dół, która to sygnalizuje
 • OTP – przeciw zbyt wysokiej temperaturze
 • OCP – przeciw zbyt wysokiemu prądowi
 • UCP – przeciw zbyt niskiemu prądowi, po ustawionym opóźnieniu czasowym
Ochrona

Ochrona

Gdy włącza się ochrona, wyjście zostaje odcięte, aby nie spalić urządzenia. Gdy zostanie wykryty błąd, możesz go usnąć, naciskając przycisk.

Komórki pamięci:

Przyciskając przycisk, aż zaświeci się dioda LED, możemy przełączać pomiędzy kolejnymi komórkami pamięci.

Ustawienia:

Znajdując się na ekranie głównym, przyciśnij dwukrotnie przycisk (z jak najmniejszym odstępem czasu). Aby przyjść do kolejnego, przyciśnij krótko przycisk. Aby zmienić wartość, przyciśnij przycisk przez około 3 sekundy. Aby wrócić do ekranu głównego, przyciśnij dwukrotnie przycisk, zachowując jak najmniejszy odstęp czasu. Ustawisz tu wartości przy jakich uruchomi się ochrona.

Ustawienia

Ustawienia

 1. Ustawienie górnej granicy napięcia
 2. Ustawienie górnej granicy prądu
 3. Ustawienie górnej granicy temperatury
 4. Ustawienie dolnej granicy napięcia
 5. Ustawienie dolnej granicy prądu
 6. Ustawienie czasu (w minutach) po jakim zostanie odcięte wyjście, gdy zostanie wykryty za niski prąd

Na poniższej grafice przedstawiono proponowane wartości, jakie ustawić by urządzenie spełniało rolę zabezpieczenia dla większości odbiorników USB:

Proponowane ustawienia

Proponowane ustawienia

 

Dodaj komentarz