UD-B 1105 to prosty generator funkcyjny oparty o metodę bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS). Zawiera on podstawowe funkcje, które obsługuje się w prosty i intuicyjny sposób.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GENERATORA DDS UD-B 1105

Podstawowe funkcje: Jedno wyjście generatora, jedno wyjście TTL, wejście sygnału zewnętrznego, trzy rodzaje sygnału (sinus, trójkąt, prostokąt), funkcja przemiatania (sweep), zapamiętywanie do 10 ustawionych częstotliwości, funkcja licznika sygnału zewnętrznego.

Specyfikacja:

Sygnał wyjściowy:

 • Kształt sygnału wyjściowego: sinus, trójkąt, prostokąt

 • Amplituda wyjściowa: > 9V pk-pk

 • Impedancja wyjściowa: 50Ω ±10%

 • Składowa stała: ±2.5V (bez obciążenia)

 • Wyświetlacz: LCD 16×2 z podświetleniem

 • Zakres częstotliwości: 0.01Hz – 5 Mhz

 • Rozdzielczość częstotliwości: 0.01Hz

 • Stabilność częstotliwości: ± 1 x 10^-6

 • Dokładność częstotliwości: ±5 x 10^-6

 • Zniekształcenie fali sinus: < 0.8% (przy częstotliwości 1kHz)

 • Liniowość fali trójkątnej: >98% (przy częstotliwości 0.01Hz – 10kHz)

 • Czas narostu i opadania fali prostokątnej: < 100ns

 • Zakres współczynnika wypełnienia fali prostokątnej: 1% – 99%

Wyjście TTL:

 • Zakres częstotliwości: 0.01Hz – 5Mhz

 • Amplituda: 3V pk-pk

Licznik:

 • Zakres licznika: 0 – 4294967295

 • Zakres mierzonej częstotliwości: 1Hz – 60MHz

 • Zakres napięć wejściowych: 0.5V – 20V (pk-pk)

Funkcja przemiatania (sweep):

 • Zakres częstotliwości: 1Hz – 5MHz

 • Napięcie wyjściowe: 0.5V – 20V (pk-pk)

Inne funkcje:

 • Pamięć do 10 częstotliwości

 • Gniazdo USB do zasilania

Opis przycisków i wyprowadzeń

Panel przedni:

przod

1

Wyświetlacz LCD

2

Przycisk wyboru pozycji

3

Włącznik zasilania

4

Przycisk wyboru pozycji

5

Przycisk kształtu fali

6

Przycisk wyboru funkcji

7

Przycisk potwierdzenia

8

Pokrętło zmiany wartości

9

Pokrętło składowej stałej

10

Pokrętło amplitudy

11

Przycisk tłumika

Panel tylny:

tyl

1

Wyjście generatora

2

Wejście sygnału zewnętrznego

3

Wyjście TTL

4

Gniazdo zasilania (w nowszych wersjach w tym miejscu znajduje się gniazdo USB typ B)

Obsługa:

 1. Przycisk Sel pozwala na przełączanie się pomiędzy ustawieniami częstotliwości, a ustawieniami funkcji generatora. Znak „ * „ pokazuje, która opcja jest aktualnie aktywna.

  0

 2. Podczas regulacji częstotliwości, przyciski ◄oraz ►pozwalają na przesuwanie kursora na odpowiednich pozycjach. Przycisk OK zmienia przedrostek częstotliwości (Hz, kHZ, MHz).

  2

  3

  4

  5

 3. Gdy gwiazdka przełączona jest na wybór funkcji, przyciski ◄oraz ►wybierają odpowiednią funkcję. Dostępne są kolejno: WAVE, DUTY, COUNTER, EXT.FREQ, SAVE, LOAD, TIME, SWEEP.

 4. Funkcja WAVE odpowiada za kształt sygnału wyjściowego. Przycisk „Wave” lub „OK” zmienia nam kształt obecnego sygnału. SIN odpowiada fali sinus, TRI odpowiada fali trójkątnej, SQR odpowiada fali prostokątnej.

  6

 5. Funkcja DUTY jest odpowiedzialna za współczynnik wypełnienia sygnału wyjściowego. Zmiany wprowadza się za pomocą pokrętła „Adjust”. Współczynnik wypełnienia sygnału prostokątnego można zmieniać w zakresie od 1% do 99%. Sygnał trójkątny, może mieć trzy kształty. Jeśli współczynnik wypełnienia zostanie ustawiony na <50%, gdy współczynnik wypełnienia będzie równy 50%, oraz gdy współczynnik wypełnienia będzie > 50%.

  78

 6. COUNTER – funkcja licznika, pozwala zliczać impulsy sygnału wejściowego. Po zarejestrowanym impulsie, wartość na wyświetlaczu będzie się zwiększać. Naciśnięcie przycisku „OK” spowoduje wyzerowanie licznika i rozpoczęciem zliczania od nowa.

 7. Funkcja EXT.FREQ – wyświetla częstotliwość sygnału wejściowego podłączonego do generatora.

 8. SAVE – pozwala na zapisanie do dziesięciu ustawień (częstotliwości, kształtu fali, współczynnika wypełnienia) w pamięci urządzenia. Wybór pozycji odbywa się za pomocą pokrętła „Adjust”.Zadane wartości zapisuje się wciskając przycisk „OK”. Podczas zapisu, w prawym, dolnym rogu ekranu wyświetli się „OK”. Zapisanie ustawień na pozycji 0, ustawia je jako wartości domyślne, które będą przywrócone przy następnym uruchomieniu.

  910

 9. LOAD – wczytuje zapisane ustawienia z funkcji SAVE. Za pomocą pokrętła „Adjust” wybieramy żądane ustawienie. Przycisk „OK” wczytuje program.

 10. Funkcja TIME odpowiada za długość trwania funkcji SWEEP. Za pomocą pokrętła „Adjust” możemy ustawić długość trwania przemiatania w zakresie od 1 do 99 sekund.

 11. SWEEP – funkcja, która płynnie zwiększa zadaną częstotliwość sygnału wyjściowego, w zakresie fm1 – fm2, o długości trwania zadanej w funkcji TIME. Zakresy częstotliwości fm1, fm2 muszą być ustawione za pomocą funkcji SAVE na pozycjach 1 (dolny zakres) i 2 (górny zakres).

  11

 12. Przycisk WAVE pozwala na zmianę kształtu sygnału, bez względu na wybraną aktualnie funkcję menu.

 13. Wyjście TTL generuje sygnał prostokątny, o częstotliwości zadanej przez generator.

 14. Pokrętło „OFFSET” reguluje wartość składowej stałej w zakresie od 0V do 2,5V.

 15. Tłumik opisany przyciskiem „-32dB” – po naciśnięciu przycisku, amplituda sygnału jest tłumiona czterdziestokrotnie, co pozwala uzyskać amplitudę wyjściową poniżej 10mV.

Generator można zakupić w naszym sklepie: KLIK

Dodaj komentarz