W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy pomiary: Modułu generatora impulsów NE555. Układ jest zbudowany w oparciu o NE555 multiwibrator, który generuje przebieg prostokątny. Zmian częstotliwości dokonuje się za pomocą potencjometru.

Modułu generatora impulsów NE555

Modułu generatora impulsów NE555

Układ pomiarowy składał się z następujących elementów:

 

1. Wyznaczenie generowanych częstotliwości:

Moduł generatora NE555 został zasilony napięciem 5,0V. Wyjście zostało podłączone do oscyloskopu w celu obserwacji kształtu i parametrów sygnału.

układ pomiarowy generatora impulsów NE555

układ pomiarowy generatora impulsów NE555

 

dolna częstotliwość f=9Hz

dolna częstotliwość ok 9Hz

dolna częstotliwość wynosi ok. 9Hz

 

dolna częstotliwość wynosi ok. 9Hz

dolna częstotliwość wynosi ok. 9Hz

 

górna częstotliwość f=1,5kHz

górna częstotliwość f=1,5kHz

górna częstotliwość f=1,5kHz

górna częstotliwość f=1,5kHz

górna częstotliwość f=1,5kHz

 

Jak widać z powyższych pomiarów współczynnik wypełnienia przebiegu jest zależny d częstotliwości wyjściowej (parametr Duty). W dużym uproszczeniu można przyjąć że do wartości ok. 500Hz jest on zbliżony do 50%. Powyżej 500Hz współczynnik wypełnienia gwałtownie się zwiększa.

 

2. Wpływ częstotliwości wyjściowej na wartość napięcia wyjściowego.

Wartość generowanych częstotliwości nie ma praktycznie wpływu na wartość napięcia wyjściowego. Napięcie wyjściowe ma stałą wartość w całym spektrum generowanych częstotliwości.

 

3. Wpływ napięcia zasilania na generowane częstotliwości.

Zmiana napięcia zasilania modułu nie ma wpływu na generowaną częstotliwość. Częstotliwość jest niezależna od napięcia zasilania. Zmieniając wartość napięcia zasilania zmieniamy wartość napięcia wyjściowego (zwiększenie napięcia zasilania powoduje wzrost amplitudy wyjściowej sygnału).

ne555_generator_impulsow3

Modułu generatora impulsów NE555

Dodaj komentarz