W ofercie firmy GOTRONIK można znaleźć wiele interesujących modułów do testowania ogniw, akumulatorów, ładowarek itp. Przede wszystkim do tego celu służy elektroniczne obciążenie, które jak sama nazwa wskazuje pełni rolę obciążenia dla źródła napięcia. Do oferty zostały wprowadzone nowe moduły. Są to elektroniczne obciążenia ZK-FX25 (BTE-906) oraz ZK-FX35 (BTE-907). Podczas testów akumulatorów czy też zasilany moc wytraca na tranzystorze głównie jest w postaci ciepła. Dlatego też moduł wyposażony jest w radiator oraz dużej prędkości wentylator pełniące rolę chłodzenia. Różnice w obu modułach są niewielkie. Poniżej przedstawiamy parametry techniczne obu modułów.

Parametry techniczne:

Jak widać różnica jest w mocy oraz prądzie maksymalnym elektronicznego obciążenia. Poza tym moduły są zbudowane w taki sam sposób.

Zabezpieczenia:

Oba modułu posiadają wewnętrzne funkcje zabezpieczające typu:

 • OVP – Over Voltage Protection – zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej wartości napięcia – parametr regulowany przez użytkownika – standardowe ustawienie 25,5V;
 • OCP – Over Current Protection – zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej wartości prądu – parametr regulowany przez użytkownika – standardowe ustawienie 5,1A;
 • OPP – Over Power Protection – zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy – parametr regulowany przez użytkownika – standardowe ustawienie 35,5W
 • LVP – Low Voltage Protection – dolna granica napięcia regulowana przez użytkownika – zabezpiecza np. przed całkowitym rozładowaniem akumulatora – standardowe ustawienie 1,5V;
 • OTP – Over Temperature Protection – zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury – domyślnie ustawione 80°C

Opis wyprowadzeń oraz przycisków sterujących:

 1. Zespół chłodzący – aluminiowy radiator wraz z wentylatorem tworzą zespół chłodzący tranzystor mocy;
 2. – – przycisk do dekrementacji ustawianych parametrów;
 3. + – przycisk do inkrementacji wskazanego parametru
 4. SELECT – służy do wybierania parametru który chcemy zobaczyć na wyświetlaczu. Dodatkowo podczas ustawiania parametrów zatwierdza lub wybiera ustawiany parametr;
 5. ON/SET – ON podczas użytkowania służy do włączania i wyłączania obciążenia. SET przejście do ustawień parametrów modułu (możliwość jest tylko gdy wyjście jest nieaktywne).
 1. Dioda LED – informuje o włączonym module;
 2. Buzzer – alarm, sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnego parametru.
 1. Potencjometr do regulacji prądu;
 2. 5V+ – miejsce do przylutowania przewodów zewnętrznego zasilania 5V (w tym miejscu „+”);
 3. Gniazdo micro USB – miejsce do podłączenia źródła zasilania modułu. napięcie 5V /1A;
 4. 5V+ – miejsce do przylutowania przewodów zewnętrznego zasilania 5V (w tym miejscu „-„);
 1. Gniazdo USB A – miejsce do podłączenia badanego źródła napięcia. Może to być np. Powerbank lub zasilacz z wejściem USB;
 2. IN+ – miejsce do podłączenia „+” badanego źródła zasilania;
 3. IN- – miejsce do podłączenia „-” badanego źródła zasilania;

Wyświetlane informacje:

Jak ustawić prąd obciążenia?

Wystarczy podłączyć moduł do zasilania. Następnie podłączyć badane źródło napięcia do zacisków wejściowych lub złącza USB. Następnie potencjometrem ustawić żądaną wartość prądu. Włączyć wejście przyciskiem ON/SET. Podczas pracy urządzenia możemy regulować prąd.

Jak ustawić parametry zabezpieczania?

Wystarczy podłączyć moduł do zasilania. Nacisnąć przycisk SET. Wybrać żądany parametr do ustawienia przyciskiem SELECT. Zatwierdzić przyciskiem SELECT. Przyciskami + i – ustawić parametry. Od teraz ustawiony parametr będzie brany pod uwagę podczas pracy.

Przykładowe pomiary:

W układzie pomiarowym jako źródło badanego napięcia został wykorzystany zasilacz laboratoryjny Zhaoxin RXN-305D. Źródłem zasilania modułu była ładowarka USB. Jak widać na poniższych zdjęciach moduł działa prawidłowo. Pomiary napięcia i prądu zgadzają się z pomiarami na zasilaczu. Wentylator włączył się przy obciążeniu około 1A. Układ pomiarowy poniżej.

Na powyższym zdjęciu moduł nie został jeszcze włączony przyciskiem ON.

Dodaj komentarz