W ofercie sklepu Gotornik dostępny jest wyzwalacz napięcia.  Obsługuję on technologię szybkiego ładowania Quick Charge 2.0 oraz Quick Charge 3.0.  Umożliwia on „wygenerowanie” (przełączenie napięcia ładowarki USB) na wyjściu nawet do 20V. Głównym jego zastosowaniem może być serwisowe sprawdzenie poprawności działania ładowarki USB QC. Jednak wykorzystując nowoczesną ładowarkę USB z trybem szybkiego ładowania QC i wyzwalacz możemy taką konfigurację wykorzystać do zasilania urządzeń elektronicznych (powstaje prosty w użyciu zasilacz uniwersalny wtyczkowy). Do poprawnego działania potrzebna jest ładowarka szybkiego ładowania, która obsługuję QC 2.0 oraz QC 3.0 – coraz bardziej popularne np. ładowarki produkcji Blitzwolf lub Aukey.

  

Obsługa tego urządzenia sprowadza się do obsługi dwóch przycisków:

  • MODE – przełącza tryb Quick Charge 2.0 lub Quick Charge 3.0
  • DOWN, UP – zmniejsza lub zwiększa napięcie w trybie ręcznym

W trybie Quick Charge 2.0 użytkownik ma możliwość zmiany napięcia w zakresie: 5V, 9V, 12V oraz 20V. Natomiast w trybie Quick Charge 3.0 istnieją dwie możliwości zwiększania lub zmniejszania napięcia,  jednym z nich jest zmiana napięcia o 200mV, należy przetrzymać dłużej przycisk zwiększania/zmniejszania napięcia. Druga możliwość zmiany napięcia występuje, po dwukrotnym szybkim naciśnięciu przycisku zwiększania/zmniejszania napięcia. Powoduje to zmianę napięcia co 2 s automatycznie, rosnąco lub malejąco.   

Podłączając do modułu wyzwalacza zwykłą ładowarkę, tj. bez możliwości szybkiego ładowania, nie ma możliwości zmiany napięcia. Moduł przyjmuje wartość domyślną 5V, czyli tyle ile posiada ładowarka. 

Opis elementów:

Opis elementów

Opis elementów

 

Różnica pomiędzy  Quick Charge 2.0 oraz  Quick Charge 3.0

Istotną różnicą pomiędzy obiema technologiami jest to, że QC 3.0 umożliwia dokładne sterowanie napięciem podawanym z urządzenia z korkiem co 200mV w zakresie od 3,6V do 20V. Natomiast w technologii QC 2.0 napięcia są stałe: 5V,9V,12V i 20V. Korzystając z infografiki pobranej ze strony producenta Blitzwolf, można wyjaśnić różnicę pomiędzy technologiami.

Różnica pomiędzy technologiami

Różnica pomiędzy technologiami

Linia pomarańczowa charakteryzuję technologię QC 2.0, która reprezentuję skokowe zmiany wartości napięcia, natomiast QC 3.0 przebiega płynnie (dokładnie ze skokiem 200mV).

Przykładowy układ pomiarowy:

Poniżej został zaprezentowany układ, w którym moduł wyzwalacza od strony wejściowej został podłączony do szybkiej ładowarki Blitzwolf poprzez miernik portu USB UM24  a od strony wyjściowej do woltomierza. Celem tych pomiarów jest oszacowanie dokładności badanego wyzwalacza. Na module BTE-363 zostały ustawione wartości napięcia: 12V, 5V i 9V. Wybranie napięcia o wartości 20V  nie było możliwe ze względu na ograniczenia  ładowarki, która niestety nie obsługuje tak wysokiego napięcia. 

Układ pomiarowy

Pomiar 1

Pomiar 9V

Pomiar 2

 

Pomiar 5V

Pomiar 3

 

Układ pomiarowy z obciążeniem:

Dla zobrazowania działania modułu BTE-363 poniżej został zmontowany układ pomiarowy z obciążeniem w postaci rezystorów, w których prąd obciążenia wynosi 1A.  

Układ z obciążeniem

Układ z obciążeniem

Układ z obciążeniem

Układ z obciążeniem

Poniżej również zostało dołączone obciążenie, które było płynnie zmieniane podczas pomiarów. 

Układ z elektronicznym obciążeniem

Układ z elektronicznym obciążeniem

 

 

Dodaj komentarz