instrukcja obsługi generatorów FY2100S

instrukcja obsługi generatorów FY2100S

W ofercie firmy Gotronik znajduję się generator DDS produkcji FeeLTech z serii FY2100S. Jest to idealne urządzenie, którym można wyposażyć laboratorium czy użytkować do własnych amatorskich projektów. Jest to jednokanałowy generator, który wykorzystuję technologie DDS.  Urządzenie ma wbudowany licznik oraz miernik częstotliwości . Generator posiada funkcję przemiatania częstotliwości (z ang. sweep). Uzyskiwany sygnał funkcji przemiatania częstotliwości jest przydatny do badania charakterystyk częstotliwościowych. Urządzenie rozbudowane jest o włączany tłumik -20dB, który może posłużyć do obniżenia amplitudy wyjściowej, którą można regulować.  FY2100S umożliwia generację podstawowych przebiegów:

 • sinusoidalny
 • trójkątny
 • prostokątny

Dane techniczne:

 • funkcyjny generator przebiegów DDS
  bezpośrednia synteza cyfrowa
 • wbudowany licznik 0-4294967295
 • wbudowany miernik częstotliwości (1Hz-60MHz)
 • generacja przebiegów: sinusoida, prostokąt, trójkąt
 • wbudowany tłumik: -20dB
 • wyświetlacz LCD1602 z podświetleniem

Panel przedni:

Opis przedniego panelu

Opis przedniego panelu

 1. Przycick on/off

2. Wyświetlacz LCD

3. Pokrętło do regulacji amplitudy

4. Pokrętło do regulacji offsetu

5. Pokrętło , umożliwia szybką zmianę żądanych parametrów

6. Tłumik

7. Interfejs wejścia CH1

8. Interfejs TTL

9. Interfejs wejścia Ext.IN

10. Przyciski operacyjne

Instrukcja obsługi:

1.Naciśnij przycisk Menu, który zawiera się w wyżej opisanych ‚przyciskach operacyjnych’. Po chwili zostanie wyświetlone menu, w pierwszym wierszu zawiera się częstotliwość a w drugim funkcja. Po lewej stronie wyświetla się *, oznacza operację którą możemy regulować.

2.Do regulacji częstotliwości służą strzałki dostępne obok przycisku menu. Po ustawieniu żądanej częstotliwości należy kliknąć OK.

Wybrane częstotliwości

Wybrane częstotliwości

3.Aby przełączać pomiędzy funkcjami „DUTY”,”WAVE”,”COUNTER”,“EXT.FREQ”, “TIME”, “SWEEP”, “SAVE” i “LOAD” należy używać strzałek umieszczonych na panelu przednim.

4.Funkcja „WAVE”, pokazuję aktualny przebieg. Naciskając „WAVE” można zmienić przebiegi wyjściowe na : SINE,TRGL i SQUR.

Opis generowanych przebiegów

Opis generowanych przebiegów

5.”Duty” wskazuje cykl pracy, „SQUR” regulowany jest w zakresie od 1% do 99%. Wypełnienie przebiegu „TRGL” można ustawiać poniżej 50% jak i również powyżej 50%, standardowy przebieg trójkątny cechuję się 50% wypełnieniem.

6.”Counter” jest funkcją licznika, której wartości wyświetlane są na wyświetlaczu. Impulsy doprowadzane są z interfejs wejścia Ext.IN. Aby zresetować licznik do 0 należy wcisnąć przycisk „OK”.

7. „EXT.FREQ” jest to miernik częstotliwości, dzięki któremu możliwy jest pomiar częstotliwości wejściowej.

8.Funkcja „SAVE” służy do zapisu bieżącej częstotliwości, przebiegu. Funkcja ta posiada dostępnych 20 bloków do zapisów od M00 do M19. Aby zapisać dane należy wybrać pokrętłem „ADJ” dowolny blok a następnie nacisnąć „OK”. Jeżeli operacja się powiodła na ekranie powinien pojawić się napis „OK”.

9.Operacja „LOAD” jest to podobna funkcja co „SAVE” z tą różnicą, że służy ona do odczytu zapisanych danych. Procedura odczytu danych działa podobnie jak procedura zapisu.

10.”TIME” służy do ustawiania czasu przemiatania, zakres regulacji od 1s do 99s.

11.Funkcja „Sweep” jest to funkcja służąca do przemiatania częstotliwości. Posiada ona dwa tryby:LIN-SWEEP (ustawione domyślnie) oraz LOG-SWEEP. Aby zmienić tryb należy przekręcić pokrętłem „ADJ”. Następnie nienaciśnięcie przycisku „OK” spowoduje uruchomienie przemiatania częstotliwości. Ponowne naciśnięcie „OK” spowoduje zatrzymanie. Należy pamiętać aby ustawić częstotliwość początkową (fM1) oraz końcową (fM2) w funkcji „LOAD” oraz czas przemiatania w funkcji „TIME”.

Parametry funkcji Sweep

 

Przykładowe podłączenie generatora:

 

Funkcja sweep

Funkcja sweep

W funkcji sweep zakres przemiatania został ustawiony od 1 Hz do 33 kHz. Czas trwania 10s.

Przykładowe podłączenie generatora

Przykładowe podłączenie generatora

Na powyższym zdjęciu do wyjścia generatora CH1 został podłączony oscyloskop Hantek DSO5102BM. Na generatorze ustawiony jest przebieg sinusoidalny o częstotliwości 40kHz.

Przykładowe podłączenie generatora

Powyżej na zdjęciu na generatorze został ustawiony przebieg trójkątny o częstotliwości 10kHz.

Dodaj komentarz