BTE-427

BTE-427

Zestaw do samodzielnego montażu typu KIT/DIY: Moduł liniowego zasilacza symetrycznego o regulowanym napięciu wyjściowym w przedziale od 1,5V do 37V. Klasyczna konstrukcja oparta na stabilizatorze LM317 dla części dodatniej i LM337 dla części ujemnej. Obie sekcje dodatniego i ujemnego napięcia wyjściowego są niezależnie regulowane przy pomocy osobnych potencjometrów. Jest to kompletne konstrukcja modułu zasilacza zbudowana na profesjonalnie wykonanej płytce drukowanej PCB. Na wejściu mamy mostek prostowniczy i filtr pojemnościowy. Stabilizatory w obudowach TO-220 wyposażone w radiatory do odprowadzania ciepła. Wystarczy doprowadzić napięcie wejściowe zmienne lub stałe symetryczne by na wyjściu móc regulować płynnie napięcie wyjściowe. Doprowadzając napięcie zmienne AC do wejścia na kondensatora elektrolitycznych następuje „podbicie napięcia” (napięcie wejściowe AC x 1,41 = napięcie wyjściowe DC). Ze względu na zastosowanie liniowych stabilizatorów napięcie wejściowe musi być wyższe od wyjściowego napięcia regulowanego. Stabilizatory liniowe charakteryzują się stabilną pracą i bardzo niskimi szumami (w stosunku do konstrukcji impulsowych). Do wad stabilizatorów liniowych należy zaliczyć: niską sprawność, duże straty cieplne. Jeżeli potrzebujemy zbudować prosty zasilacz symetryczny do niedużych obciążeń to oferowany moduł doskonale się sprawdzi.

Prace rozpoczniemy od pogrupowania elementów. Wyciągamy je z opakowania i sprawdzamy z poniższą listą. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe zmontowanie układu. Gdy przygotujesz wszystkie narzędzia, możesz zaczynać. Powodzenia!

Pogrupowane elementy

Pogrupowane elementy

Lista elementów:

 • potencjometry 5 kOhm
 • złącza do przykręcenia przewodów typu terminal block ARK podwójne i potrójne
 • mostek prostowniczy KBP 307
 • 2 radiatory + 2 śrubki 
 • LM337
 • LM317T
 • kondensatory (104)
 • kondensator elektrolityczny 2200 uF, 470 uF, 10 uF
 • dioda LED  czerwona 3 mm
 • 2 bezpieczniki
 • rezystory 220 Ohm, 4.7 kOhm
 • płytka PCB

 

Ocena stopnia trudności:
 • płytka jednostronna
 • solder-maska –TAK
 • opis montażowy na płytce drukowanej – TAK
 • schemat ideowy – NIE
 • schemat montażowy – TAK nadrukowany na płytce drukowanej
 • typ montażu: przewlekany THT
 • elementy montowane powierzchniowo SMD: NIE
 • elementy wymagające zachowania polaryzacji: TAK
 • urządzenie po poprawnym zmontowaniu nie wymaga uruchomienia (działa od razu)

Lista potrzebnych narzędzi:

Opcjonalnie:

Gdy elementy są rozłożone na stole, przyjrzyjmy się płytce PCB. Wszystkie elementy są opisane na płytce, sprawdzamy wartości danych elementów i lutujemy. Przyjrzyj się grafikom, co jest montowane, gdzie i w jakiej kolejności, a w razie wątpliwości przeczytaj poniższy opis.

KROK 1

W tym kroku wlutujemy najniższe elementy. Odczytywać wartość rezystorów przewlekanych możemy za pomocą kodów paskowych nadrukowanych na tym elemencie lub możemy zmierzyć wartość rezystancji za pomocą miernika uniwersalnego wyposażonego w omomierz lub testera elementów RLC. Znając wartości, przewlekamy rezystory na płytce i lutujemy. Następnie przygotujemy kondensatory ceramiczne i wlutowujemy. Jako ostatnie w tym kroku dwie diody LED zgodnie z polaryzacją. Plus oznaczono na płytce PCB, dłuższe wyprowadzenie diody jest dodatnie.

Krok 1

Krok 1

KROK 2

Teraz wlutujemy kondensatory elektrolityczne 10 uF (zgodnie z polaryzacją oznaczoną na elemencie i płytce PCB), potencjometry 5 kOhm, i złącza ARK.

Krok 2

Krok 2

KROK 3

Wlutuj dwa bezpieczniki.

Krok 3

Krok 3

KROK 4

Wlutuj mostek prostowniczy. Na poniższym zdjęciu zaznaczyliśmy (czerwonym prostokątem) wycięcie na elemencie. Kolejno wlutuj dwa kondensatory elektrolityczne 470 uF (Zgodnie z polaryzacją oznaczoną na płytce PCB i elemencie).

Krok 4

Krok 4

KROK 5

Przykręć radiator do LM337 i do LM317T. Następnie przylutuj oba elementy. Jako ostatnie należy przylutować kondensatory 2200 uF. Zgodnie z oznaczoną polaryzacją.

Krok 5

Krok 5

Opis wejść oraz wyjść modułu:

Opis wejść i wyjść

Opis wejść i wyjść

Testowanie modułu polegało na sprawdzeniu maksymalnego i minimalnego napięcie przy zasilaniu 30 V.

Napięcie maksymalne

Napięcie maksymalne

Napięcie minimalne

Napięcie minimalne

 

Dodaj komentarz